Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2002

1. Zarządzenie Nr  1/Fn/02 BURMISTRZA GMINY W SKARSZEWACH z dnia 22 listopada 2002rok w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok

2. Zarządzenie Nr  2/ORG/02 BURMISTRZA GMINY W SKARSZEWACH z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego wniosek o zatwierdzenie taryf Gminnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o

3. Zarządzenie Nr 3/ORG/02 BURMISTRZA GMINY W SKARSZEWACH z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Skarszewy.

4. Zarządzenie Nr 4/ Fn/02 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok

5. Zarządzenie Nr 5/Fn/02 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok

6. Zarządzenie Nr 6/Fn/02 BURMISTRZA GMINY W SKARSZEWACH z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany kwartalnego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2002 roku.

7. Zarządzenie Nr 7/Fn/02 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok

8. Zarządzenie Nr 8 /ORG/02 Burmistrz Gminy w Skarszewach z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie ochrony informacji służbowych.

9. Zarządzenie Nr 9/Fn/02 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

10. Zarządzenie Nr 10/WGI/02 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 24 przy ul. Wybickiego w Skarszewach

11. Zarządzenie Nr 11 /Fn/ 02 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:365
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-06-13 02:06:41
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-06-13 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-13 02:01:31