Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2003

12. Zarządzenie Nr 12 /WGI/ 03 BURMISTRZ GMINY W SKARSZEWACH Z dnia 3 stycznia 2003r dotyczące uchylenia uchwały nr 238/2001 Zarządu Gminy w Skarszewach z dnia 10 stycznia 2001 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 7 przy ul. Młyńskiej w Skarszewach.

13. Zarządzenie Nr  13 /WGI/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 08 stycznia 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

14. Zarządzenie Nr 14/ORG/2003 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 8 stycznia 2003 roku w sprawie zgłoszenia uczestników na szkolenia w ramach Ogólnopolskiego Programu Szkoleniowego - Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW.

15. Zarządzenie Nr 15/ORG/03 Burmistrz Gminy Skarszewy z dnia 8 stycznia 2003 roku w sprawie częściowego sfinansowania kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących monitory ekranowe.

16. Zarządzenie Nr 16 / WGI i OŚ / 03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 13 stycznia 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 1 we wsi Bożepole Królewskie

17. Zarządzenie Nr 17 / WGI i OŚ / 03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 13 stycznia 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 1 we wsi Bożepole Królewskie

18. Zarządzenie Nr 18 / WGI i OŚ / 03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 20 stycznia 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 4 przy ul.Kościuszki w Skarszewach

19. Zarządzenie Nr 19/ORG/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Obozinie w dniu 27 stycznia 2003 roku.

20. Zarządzenie Nr  20 / WGI i OŚ / 03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 7 przy ul.Młyńskiej w Skarszewach

21. Zarządzenie Nr 21/ORG/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany liczby członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

22. Zarządzenie Nr 22/Fn/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej .

23. Zarządzenie Nr 23/ORG/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie powołania koordynatorów ds. współpracy Gminy Skarszewy z zagranicą

24. Zarządzenie Nr 24 /WGI/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

25. Zarządzenie Nr 25/Fn/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

26. Zarządzenie Nr 26/Fn/2003 BURMISTRZA GMINY W SKARSZEWACH z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych w Zarządzie Budynkami S-ka z o o w Skarszewach.

27. Zarządzenie Nr 27/ORG/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie powołania Rady Programowej do spraw Wydawnictw i Publikacji Urzędu Gminy Skarszewy.

28. Zarządzenie Nr 28 / WGIiOŚ/ 03 BURMISTRZA GMINY w SKARSZEWACH z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej

29. Zarządzenie Nr 29/Oś/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 25 marca 2003 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczodrowie.

30. Zarządzenie Nr 30/Oś/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Skarszewach .

31. Zarządzenie Nr 31/Oś/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Pogódkach.

32. Zarządzenie Nr 32/ORG/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 25 marca 2003 r w sprawie powołania komisji socjalnej w Urzędzie Gminy Skarszewy

33. Zarządzenie Nr 33/ORG/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

34. Zarządzenie Nr 34 ./WGI/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy - przetarg ustny nieograniczony dla nieruchomości wymienionych w § 3.

35. Zarządzenie Nr 35/ORG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie przygotowania podstawowych informacji o pracy Wydziałów Urzędu Gminy , samodzielnych stanowisk, jednostek organizacyjnych gminy oraz gminnych osób prawnych.

36. Zarządzenie Nr 36/ORG/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie wprowadzenia standardów obsługi klientów w Urzędzie Gminy w Skarszewach .

37. Zarządzenie Nr 37/ORG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie wdrożenia nowej struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Skarszewach.

38. Zarządzenie Nr 38/ORG/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie wprowadzenia skrótów oznaczających poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy Skarszewy.

39. Zarządzenie Nr 39/SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003 rok.

40. Zarządzenie Nr 40/SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 rok.

41. Zarządzenie Nr 41/WF/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia zakresu obowiązywania umowy użytkowania wieczystego zawartej między Gminą Skarszewy a Pomorskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o. o. z siedzibą w Skarszewach .

42. Zarządzenie Nr 42/BBRM/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Skarszewy .

43. Zarządzenie Nr 43 / WGI i OŚ / 03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 9 kwietnia 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym nr 19 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach

44. Zarządzenie Nr  44 / WGI i OŚ / 03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 9 kwietnia 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Kościuszki w Skarszewach

45. Zarządzenie Nr 45/WOiSO/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji funduszu nagród Urzędu Gminy Skarszewy.

46. Zarządzenie Nr 46/RP/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji ds. referendum .
47. Zarządzenie Nr 47 / WGIiOŚ/ 03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w procedurze przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Skarszewach przy ul. Dworcowej 56.

48. Zarządzenie Nr 48/WOiSO /2003 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie podwyższenia wysokości dodatku specjalnego dla Zastępcy Burmistrza Gminy Skarszewy.

49. Zarządzenie Nr 49 /WOiSO/2003 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w soboty.

50. Zarządzenie Nr 50/SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 roku.

51. Zarządzenie Nr 51/SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

52. Zarządzenie Nr 52 /BBRM /03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie powołania Zespołu Doradczego Burmistrza .

53. Zarządzenie Nr 53/WGIi OŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

54. Zarządzenie Nr 54/WOiSO/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze Gminy Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym.

55. Zarządzenie Nr 55 /WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

56. Zarządzenie Nr 56/SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

57. Zarządzenie Nr 57/GOOSiP/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie powołania pana Zygmunta Sochy na przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego.

58. Zarządzenie Nr 58/BBRM/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Doradczego Burmistrza.

59. Zarządzenie Nr 59/GOOSiP/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie umorzenia wierzytelności Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach wobec Gdańskiego Klubu Piłkarskiego "Brzeźno"

60. Zarządzenie Nr 60/ SG /03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 03 czerwiec 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

61. Zarządzenie Nr 61/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie wykupu gruntu pod drogę Przerębska Huta - Bożepole Królewskie .

62. Zarządzenie Nr 62/WOiSO/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa Pana Andrzeja Wicenbacha w składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 7 w Godziszewie.

63. Zarządzenie Nr 63/BBRM/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarszewy.

64. Zarządzenie Nr 64/WGIiOŚ /03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 57 w Czarnocinie.

65. Zarządzenie Nr 65 /WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 57 w Czarnocinie.

66. Zarządzenie Nr 66/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 57 w Czarnocinie.

67. Zarządzenie Nr  67/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 57 w Czarnocinie.

68. Zarządzenie Nr 68/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym nr 57 w Czarnocinie.

69. Zarządzenie Nr 69/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 6 przy ul. Wybickiego w Skarszewach.

70. Zarządzenie Nr  70 /WGI i OŚ/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy .

71. Zarządzenie Nr 71/WoiSO/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku o pozyskanie środków finansowych z Programu Operacyjnego SAPARD.

72. Zarządzenie Nr 72/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowej zabudowanej w formie darowizny

73. Zarządzenie Nr 73/WOiSO/2003 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania strategii rozwoju sportu w Gminie Skarszewy.

74. Zarządzenie Nr 74 /KF/2003 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

75. Zarządzenie Nr 75/SG/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z utworzeniem jednostki budżetowej o nazwie "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach”

76. Zarządzenie Nr 76/SG/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

77. Zarządzenie Nr 77/SG/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

78. Zarządzenie Nr 78/SG/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

79. Zarządzenie Nr 79/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Skarszewach

80. Zarządzenie Nr 80/SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2003 rok.

81. Zarządzenie Nr 81/2003 Burmistrza Gminy w Skarszewy z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Skarszewach

82. Zarządzenie Nr 82/WOiSO/2003 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli przestrzegania przepisów prawa wodnego dotyczącego dostępu do powierzchniowych wód publicznych.

83. Zarządzenie Nr 83/SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

84. Zarządzenie Nr 84/WOiSO/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 05 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru wniosku rady nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej dla zarządów jednoosobowych spółek gminy oraz szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.

85. Zarządzenie Nr 85/KF/2003 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

86. Zarządzenie Nr 86/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 31 przy ul. Kościerskiej w Skarszewach.

87. Zarządzenie Nr 87/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 8 przy ul. Kościuszki w Skarszewach.

88. Zarządzenie Nr 88 / WGI i OŚ / 03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 8 przy ul. Kościuszki w Skarszewach.

89. Zarządzenie Nr 89 /WOiSO/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie odwołania Pana Witolda Prabuckiego ze stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach.

90. Zarządzenie Nr 90 /WOiSO/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 19 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Pana Błażeja Breski na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach.

91. Zarządzenie Nr 91/WOiSO/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach.

92. Zarządzenie Nr 92/KF/2003 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

93. Zarządzenie Nr 93 /BBRM/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie weryfikacji i uaktualnienia zakresu czynności pracowników Urzędu Gminy .

94. Zarządzenie Nr 94 /GOOSiP/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Skarszewach .

95. Zarządzenie Nr 95 /GOOSiP/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Pogódkach .

96. Zarządzenie Nr 96 /GOOSiP/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 21.08.03 2003 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Godziszewie .

97. Zarządzenie Nr 97/ WF/2003 BURMISTRZA GMINY W SKARSZEWACH z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skarszewach.

98. Zarządzenie Nr 98 /SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

99. Zarządzenie Nr 99/SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

100. Zarządzenie Nr 100/SG/03 BURMISTRZA GMINY W SKARSZEWACH z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie kwartalnego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku.

101. Zarządzenie Nr 101/WF/2003 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

102. Zarządzenie Nr 102/BBRM/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zlecenia Naczelnikom Wydziałów Urzędu Gminy zadań w zakresie bieżącej współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy i gminnymi osobami prawnymi .

103. Zarządzenie Nr 103/KF/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 5 września 2003 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej .
104. Zarządzenie Nr  104/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

105. Zarządzenie Nr 105/BBRM/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Doradczego Burmistrza .

106. Zarządzenie Nr 106/SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 23 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

107. Zarządzenie Nr 107/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 25 września 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 13 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach

108. Zarządzenie Nr 108/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 25 września 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 1 we wsi Bożepole Królewskie.

109. Zarządzenie Nr 109/SG/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 25 września 2003 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2002 rok.

110. Zarządzenie Nr 110 /SG/2003 BURMISTRZA GMINY SKARSZEWY z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

111. Zarządzenie Nr 111/WF/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 1 października 2003 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej .

112. Zarządzenie Nr 112/WPGiIE/03 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 2 października 2003 roku w sprawie powołania osób funkcjonujących oraz identyfikacji procesów w zakresie projektowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością .

113. Zarządzenie Nr 113/KF/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 10 października 2003 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

114.  Zarządzenie Nr   114/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 13 października 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy .

115. Zarządzenie Nr 115 /SG/2003 BURMISTRZA GMINY SKARSZEWY z dnia 14 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

116. Zarządzenie Nr 116/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 15 października 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

117. Zarządzenie Nr 117/KF/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

118. Zarządzenie Nr 118/WGIiOŚ/03 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 23 października 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 6 przy ul. Wybickiego w Skarszewach.

119. Zarządzenie Nr 119/ WF/2003 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 24 października 2003 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

120. Zarządzenie Nr 120/WOiSO/03 Burmistrza Skarszew z dnia 28 października 2003 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

121. Zarządzenie Nr 121/SG/03 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

122. Zarządzenie Nr  122/WPGiIE/2003 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2003 roku w sprawie: utworzenia systemu wykrywania i alarmowania w mieście i gminie Skarszewy.

123. Zarządzenie Nr 123/WGIiOŚ/03 Burmistrza Skarszew z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia działki stanowiącej tereny sportowe w formie darowizny.

124. Zarządzenie Nr 124/SG/2003 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

125. Zarządzenie Nr 125/SG/03 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

126. Zarządzenie Nr 126/WGIiOŚ/03 Burmistrza Skarszew z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych zabudowanych.

127. Zarządzenie Nr 127/SG/03 Burmistrza Skarszew z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

128. Zarządzenie Nr  128/BBRM/03 Burmistrza Skarszew z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie korzystania z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

129. Zarządzenie Nr 129/WGIiOŚ/03 Burmistrza Skarszew z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy .

130. Zarządzenie Nr 130/KF/03 Burmistrza Skarszew z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

131. Zarządzenie Nr 131/SG/2003 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2004 rok.

132. Zarządzenie Nr 132 /WOiSO/2003 Burmistrza Skarszew z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia okresu przysługiwania dodatku specjalnego dla Zastępcy Burmistrza Skarszew.

133. Zarządzenie Nr 133/WGIiOŚ/03 Burmistrza Skarszew z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia bonifikaty dla Spółdzieli Mieszkaniowej Lokatorsko-własnościowej "Skarszewianka” w Skarszewach

134. Zarządzenie Nr 134/SG/03 Burmistrza Skarszew z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

135. Zarządzenie Nr 135 /WOiSO/03 Burmistrza Skarszew z dnia 22 grudnia 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 119/WOiSO/03 Burmistrza Skarszew w sprawie utworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

136. Zarządzenie Nr 136/SG/03 Burmistrza Skarszew z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

137. Zarządzenie Nr 137/SG/03 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

138. Zarządzenie Nr 138/KF/03 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

139. Zarządzenie Nr 139 / SG / 03 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy

140. Zarządzenie Nr 140/ZB/03 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:401
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-06-18 00:51:34
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-06-18 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-18 00:41:50