Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2004

141. Zarządzenie Nr  141/BBRM/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 5 STYCZNIA 2004 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego wniosek o zatwierdzenie taryf Gminnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o

142. Zarządzenie Nr 142/SG/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 5 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany &8222; Zarządzenia Nr 6/02 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy w Skarszewach ”

143. Zarządzenie Nr 143/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

144. Zarządzenie Nr 144/KF/04 Burmistrza Skarszew z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

145. Zarządzenie Nr 145/SG/04 Burmistrza Skarszew z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2004 rok.

146. Zarządzenie Nr 146/SG/04 Burmistrza Skarszew z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok.

147. Zarządzenie Nr 147/WGIiOŚ/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości w ręce właściciela

148. Zarządzenie Nr 148/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy .

149. Zarządzenie Nr 149/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Klubu sportowego "WIETCISA”

150. Zarządzenie Nr  150/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 29 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach.

151. Zarządzenie Nr 151/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 29 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach.

152. Zarządzenie Nr  152/BBRM/04 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji gminnych .

153. Zarządzenie Nr 153 /WGIiOŚ/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie powołania Komisji ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Skarszewy

154. Zarządzenie Nr 154/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 31 przy ul. Kościerskiej w Skarszewach.

155. Zarządzenie Nr 155/SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

156. Zarządzenie Nr 156/WOiSO/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 30 marca 2004r w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

157. Zarządzenie Nr 157/GOPS/04 Burmistrza Skarszew z dnia 30 marca 2004 roku dotyczące zmiany uchwały nr 127/99 Zarządu Gminy w Skarszewach z dnia 8 grudnia 1999 roku w sprawie użyczenia pomieszczeń dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej

158. Zarządzenie Nr 158/KF/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

159. Zarządzenie Nr 159/SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

160. Zarządzenie Nr 160/WOiSO/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Skarszew.

161. Zarządzenie Nr 161/WOiSO /2004 Burmistrza Skarszew z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienie pełnomocnika do spraw wyborów.

162. Zarządzenie Nr 162/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia . 2004 r. w sprawie przyznania dotacji finansowej Gminnego Zrzeszenia LZS w Skarszewach

163. Zarządzenie Nr 163/SG/2004 BUMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy

164. Zarządzenie Nr 164/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

165. Zarządzenie Nr 165/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 5 przy ul. Młyńskiej w Godziszewie.

166. Zarządzenie Nr 166/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 5 przy ul. Młyńskiej w Godziszewie.

167. Zarządzenie Nr 167/SG/2004 BUMISTRZA SKARSZEW z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

168. Zarządzenie Nr 168/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Klubu Sportowego WIETCISA w Skarszewach

169. Zarządzenie Nr 169/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Stowarzyszeniem Communio in Christo Oddział w Skarszewach

170. Zarządzenie Nr 170/WOiSO/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w soboty.

171. Zarządzenie Nr 171/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Komendy Hufca ZHP Oddział w Skarszewach

172. Zarządzenie Nr 172/BBRM/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO w Skarszewach .

173. Zarządzenie Nr  173/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy .

174. Zarządzenie Nr 174/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

175. Zarządzenie Nr 175/SG/2004 BUMISTRZA SKARSZEW z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

176. Zarządzenie Nr 176/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej I Skarszewska Gromada Zuchowa w Skarszewach

177. Zarządzenie Nr 177/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 13 maja 2004 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy .

178. Zarządzenie Nr 178/RP/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie powołania Komisji ds. Promocji Gminy Skarszewy przy Burmistrzu Skarszew .

179. Zarządzenie Nr  179/RP/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie oddelegowania niektórych pracowników Urzędu Miejskiego do prac w komisjach przetargowych , powołanych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach .

180. Zarządzenie Nr 180/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

181. Zarządzenie Nr 181/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Stowarzyszenia Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Skarszewach.

182. Zarządzenie Nr 182/WOiSO/04 Burmistrza Skarszew z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

183. Zarządzenie Nr 183/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Zrzeszenia Społecznych Miłośników Zwierząt AZYL w Tczewie

184. Zarządzenie Nr 184/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Klubu Abstynenta RAZEM w Starogardzie Gd.

185. Zarządzenie Nr 185/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia19 maja 2004 roku w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Klubu Honorowych Dawców Krwi w Skarszewach.

186. Zarządzenie Nr 186/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Zespołu CARITAS Parafii św. Michała Archanioła w Skarszewach

187. Zarządzenie Nr 187/WPGiIE/04 Burmistrza Skarszew z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie przyznania dotacji finansowej dla Zespołu CARITAS Parafii św. Nepomucena w Godziszewie

188. Zarządzenie Nr 188/SG/2004 BUMISTRZA SKARSZEW z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

189. Zarządzenie Nr  189/SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie kwartalnego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004 roku.

190. Zarządzenie Nr 190/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Kościelnej w Skarszewach.

191. Zarządzenie Nr 191/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 23 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach.

192. Zarządzenie Nr 192/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 25 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach.

193. Zarządzenie Nr 193/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 33 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach.

194. Zarządzenie Nr 194/KF/04 Burmistrza Skarszew z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

195. Zarządzenie Nr 195/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

196. Zarządzenie Nr 196 /WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 15 czerwca 2004 roku dotyczące uchylenia Zarządzenia nr 143/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 26 stycznia 2004r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

197. Zarządzenie Nr 197/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 21czerwca 2004 roku w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej przez zbycie udziału na rzecz osoby fizycznej.

198. Zarządzenie Nr 198/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

199. Zarządzenie Nr 199/WF/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenIA "Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach"

200. Zarządzenie Nr 200/WF/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie procedury wewnętrznej kontroli finansowej, w tym kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

201. Zarządzenie Nr 201/WF/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 czerwca 2004roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 4/02 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 9.07.2002 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Skarszewy

202. Zarządzenie Nr 202/WF/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 czerwca 2004roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 8/02 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 9.07.2002 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki środkami rzeczowymi w Urzędzie Gminy Skarszewy

203. Zarządzenie Nr 203/WF/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 3/02 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 17.06.2002 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej oraz powołania Stałej Komisji Inwetyraryzacyjnej w Urzędzie Gminy Skarszewy

204. Zarządzenie Nr 204/WF/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 czerwca 2004roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 2/02 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 17.06.2002 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej oraz procedur kontroli obrotów pieniężnych w Urzędzie Gminy Skarszewy

205. Zarządzenie Nr 205/WF/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia planu inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim Skarszewy na lata 2004 - 2005.

206. Zarządzenie Nr  206 /WF /2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach - kasa.

207. Zarządzenie Nr 207/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy .

208. Zarządzenie Nr 208 /SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

209. Zarządzenie Nr  209/WOiSO/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

210. Zarządzenie Nr 210/KF/04 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

211. Zarządzenie Nr 211/SG/2004 BUMISTRZA SKARSZEW z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

212. Zarządzenie Nr 212/SG//2004 BUMISTRZA SKARSZEW z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

213. Zarządzenie Nr 213/BBRM/04 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Gdańsku .

214. Zarządzenie Nr 214/BBRM/04 Burmistrza Skarszew z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie przydzielenia na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach terenu kąpieliska w Godziszewie .

215. Zarządzenie Nr 215 /WOiSO/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu postępowania komisji do spraw przeprowadzenia konkursu ofertowego na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach.

216. Zarządzenie Nr 216/BBRM/04 Burmistrza Skarszew z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego .

217. Zarządzenie Nr 217/WGIiOŚ/04 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej.

218. Zarządzenie Nr 218/SG/2004 Burmistrza Skarszew  z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

219. Zarządzenie Nr 219 /SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

220. Zarządzenie Nr 220/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

221. Zarządzenie Nr 221/WOiSO/04 Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Pana Ryszarda Kotarskiego na stanowisko Dyrektora instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Skarszewach.

222. Zarządzenie Nr 222/WOiSO/04 Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Skarszewach.

223. Zarządzenie Nr 223/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

224. Zarządzenie Nr 224/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

225. Zarządzenie Nr 225/GOOSiP/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Skarszewach

226. Zarządzenie Nr 226/WOiSO/04 Burmistrza Skarszew z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Skarszewach.

227. Zarządzenie Nr 227/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 31 sierpnia 2004roku w sprawie powołania komisji przetargowej w procedurze przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Koźminie.

228. Zarządzenie Nr 228 /GOOSiP/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2004 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarszewach.

229. Zarządzenie Nr 229/GOOSiP/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2004 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach.

230. Zarządzenie Nr 230/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

231. Zarządzenie Nr 231/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 13 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

232. Zarządzenie Nr 232/SG/03 Burmistrza Skarszew z dnia 24 września 2004 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2003 rok.

233. Zarządzenie Nr 233/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

234. Zarządzenie Nr 234/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

235. Zarządzenie Nr 235/KF/04 Burmistrza Skarszew z dnia 7 października 2004 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

236. Zarządzenie Nr 236/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 18 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

237. Zarządzenie Nr 237/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 18 października 2004 r w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Skarszewy

238. Zarządzenie Nr 238/WF/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 22 października 2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

239. Zarządzenie Nr 239/SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

240. Zarządzenie Nr 240 /KF/04 Burmistrza Skarszew z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

241. Zarządzenie Nr 241/WOiSO/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 4 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w soboty.

242. Zarządzenie Nr 242/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

243. Zarządzenie Nr 243/BBRM/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie umieszczania informacji w mediach Urzędu Miejskiego w Skarszewach .

244. Zarządzenie Nr 244/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 15 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach.

245. Zarządzenie Nr 245/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

246. Zarządzenie Nr 246/WOiSO/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starogardzie Gdańskim.

247. Zarządzenie Nr 247/SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

248. Zarządzenie Nr 248 /SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005 rok.

249. Zarządzenie Nr  249/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej .

250. Zarządzenie Nr  250/SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

251. Zarządzenie Nr 251/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej .

252. Zarządzenie Nr  252/SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

253. Zarządzenie Nr 253/WOiSO/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie ustalenia okresu przysługiwania dodatku specjalnego dla Zastępcy Burmistrza Skarszew.

254. Zarządzenie Nr 254/SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

255. Zarządzenie Nr 255/SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

256. Zarządzenie Nr 256/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

257. Zarządzenie Nr 257/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

258. Zarządzenie Nr 258/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy .

259. Zarządzenie Nr 259/WPGiIE/2004 Burmistrza Skarszew - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie udziału Drużyny Wykrywania i Alarmowania w treningu wojewódzkim w dniu 16 grudnia 2004 roku.

260. Zarządzenie Nr 260/WGIiOŚ/04 BURMISTRZA Skarszew z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny.

261. Zarządzenie Nr 261 /SG/04 Burmistrza Skarszew z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Skarszewy

262. Zarządzenie Nr 262/SG/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

263. Zarządzenie Nr 263/WOiSO/04 Burmistrza Skarszew z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie kontynuacji zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach.

264. Zarządzenie Nr 264/SG/2004 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

265. Zarządzenie Nr 265/SG/2004 BUMISTRZA SKARSZEW z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

266. Zarządzenie Nr 266/ZK/2004 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie umorzenia wierzytelności Zakładu Komunalnego w Skarszewach wobec Urszuli Żyła i Mirosława Barcikowskiego.

267. Zarządzenie Nr 267/KF/04 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

268. Zarządzenie Nr 268/WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej .

269. Zarządzenie Nr 269//WGIiOŚ/04 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

270. Zarządzenie Nr 270/SG/04 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji określającej zasady postępowania w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł"

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:403
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-06-17 01:32:19
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-06-17 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-17 00:51:05