Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2006

384. Zarządzenie Nr 384/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach.

385. Zarządzenie Nr 385/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach.

386.Zarządzenie Nr  386 /WGIiOŚ/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

387. Zarządzenie Nr 387/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

388. Zarządzenie Nr 388/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiadujących właścicieli.

389. Zarządzenie Nr 389/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

390. Zarządzenie Nr 390/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.

391. Zarządzenie Nr 391/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2006 rok.

392. Zarządzenie Nr  392/BBRM/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia pracownikowi RAFAŁOWI KŁOPOTKOWI ,w ramach jego zakresu czynności , doręczania decyzji podatkowych.

393. Zarządzenie Nr 393/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 25 września 2005 r. i z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.

394.Zarządzenie Nr  394/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

395. Zarządzenie Nr 395/WGIiOŚ/2006 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 23 lutego 2006 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości od PKP Spółka Akcyjna położonej w Skarszewach przy ul. Młyńskiej 24.

396. Zarządzenie Nr  396/BBRM/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie uzupełnienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

397. Zarządzenie Nr 397/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

398. Zarządzenie Nr 398/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

399. Zarządzenie Nr 399/BBRM/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej.

400. Zarządzenie Nr 400 /WOiSO / 2006 Burmistrza Skarszew z dnia 9 marca 2006r w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

401. Zarządzenie Nr 401/KF/06 Burmistrza Skarszew z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

402. Zarządzenie Nr 402/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

403. Zarządzenie Nr 403/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

404. Zarządzenie Nr 404/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

405. Zarządzenie Nr  405/BBRM/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie sposobu użytkowania drogi wewnętrznej, przejścia dla pieszych przez teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarszewach .

406. Zarządzenie Nr 406/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

407. Zarządzenie Nr 407/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

408. Zarządzenie Nr  408/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

409. Zarządzenie Nr 409 /WPGiIE/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert składanych przez organizacje pożytku publicznego.

410. Zarządzenie Nr 410/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

411. Zarządzenie Nr 411/BBRM/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Zespołu przygotowującego wniosek o pozyskanie środków unijnych na modernizację sieci ciepłowniczej.

412. Zarządzenie Nr 412/BBRM/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Zespołu przygotowującego wniosek o pozyskanie środków unijnych na rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

413. Zarządzenie Nr 413/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

414. Zarządzenie Nr 414/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2006 r. dotyczące Regulaminu Naboru Na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

415. Zarządzenie Nr 415/KF/06 Burmistrza Skarszew z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

416. Zarządzenie Nr 416/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

417. Zarządzenie Nr 417/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2005 rok.

418. Zarządzenie Nr 418/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

419. Zarządzenie Nr 419/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

420. Zarządzenie Nr 420 /WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

421. Zarządzenie Nr 421/BBRM/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Ewidencji Nieruchomości.

422. Zarządzenie Nr 422/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy i zajęć szkolnych.

423. Zarządzenie Nr 423/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

424. Zarządzenie Nr 424/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

425. Zarządzenie Nr 425/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Skarszew.

426. Zarządzenie Nr 426/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

427. Zarządzenie Nr 427/WGIiOŚ/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

428. Zarządzenie Nr 428/KF/06 Burmistrza Skarszew z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

429. Zarządzenie Nr 429/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

430. Zarządzenie Nr 430 /KF/06 Burmistrza Skarszew z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

431. Zarządzenie Nr 431/WF/2006 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

432. Zarządzenie Nr 432/WF/2006 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia planu inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim Skarszewy na lata 2006 - 2007.

433. Zarządzenie Nr 433/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

434. Zarządzenie Nr  434/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew zdnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

435. Zarządzenie Nr 435/RP/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie składników majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach.

436. Zarządzenie Nr 436/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

437. Zarządzenie Nr 437/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

438. Zarządzenie Nr 438/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

439. Zarządzenie Nr 439/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

440. Zarządzenie Nr 440/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów uzupełniających przeprowadzonych w toku kadencji jednostek samorządu terytorialnego 2002-2006 r.

441. Zarządzenie Nr 441/WF/2006 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie umorzenia odsetek od należności.

442. Zarządzenie Nr 442/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

443. Zarządzenie Nr 443/KF/06 Burmistrza Skarszew z dnia 07 września 2006 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

444. Zarządzenie Nr 444/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 11 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

445. Zarządzenie Nr  445/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 12 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

446. Zarządzenie Nr 446 /WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 12 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

447.Zarządzenie Nr  447/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 28 września 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 24 przy ul. Młyńskiej w Skarszewach

448. Zarządzenie Nr 448 /SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

449. Zarządzenie Nr 449/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

450. Zarządzenie Nr 450/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 6 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

451. Zarządzenie Nr 451/WGIiOŚ/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 13 października 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 23 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach

452. Zarządzenie Nr 452/WGIiOŚ/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 13 października 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 27 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach

453. Zarządzenie Nr 453/WGIiOŚ/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 13 października 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 23 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach

454. Zarządzenie Nr 454/ WF/2006 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 24 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

455. Zarządzenie Nr 455/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

456. Zarządzenie Nr 456/WGIiOŚ/06 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

457. Zarządzenie Nr 457/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

458. Zarządzenie Nr  458/KF/06 Burmistrza Skarszew z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

459. Zarządzenie Nr 459/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

460. Zarządzenie Nr 460/SG/2006 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 rok.

461. Zarządzenie Nr 461/WF/06 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miejskim w Skarszewach”

462. Zarządzenie Nr 462/WF/06 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej określania trybu postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

463. Zarządzenie Nr 463 /SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

464. Zarządzenie Nr 464/ WGIiOŚ/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

465. Zarządzenie Nr 465/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

466. Zarządzenie Nr 466/ WGIiOŚ/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

467. Zarządzenie Nr 467/ WGIiOŚ / 2006 Burmistrza Skarszew z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:418
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-06-13 01:37:51
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-06-13 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-13 01:37:15