Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZADZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2006

(Od 07 do 29 grudnia)

1. Zarządzenie Nr 1/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

2. Zarządzenie Nr 2/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia okresu przysługiwania dodatku specjalnego dla Zastępcy Burmistrza Skarszew.

3. Zarządzenie Nr 3/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Skarszew.

4. Zarządzenie Nr 4/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Skarszew.

5. Zarządzenie Nr 5/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

6. Zarządzenie nr 6/BBRM/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przydziału MieszkańSocjalnych oraz określenia jej Regulaminu .

7. Zarządzenie nr 7/RP/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Skarszewy.

8. Zarządzenie Nr 8/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.

9. Zarządzenie Nr 9/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

10. Zarządzenie Nr 10/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

11. Zarządzenie Nr 11/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 22 grudnia 2006 roku sprawie wniesienia zaliczki na poczet zwiększenia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

12. Zarządzenie nr 12/GOOSiP/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji ds. nagród za prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, które przez swój twórczy i nowatorski charakter na stałe wpisują się w rozwój wiedzy o historii, kulturze i geografii miasta i gminy Skarszewy.

13. Zarządzenie 13/KF/06 Burmistrza Skarszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

14. Zarządzenie Nr 14/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

15. Zarządzenie Nr 15/SG/06 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

16. Zarządzenie nr 16/ZB/ 2006 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek najmu za 1 m2 powierzchni lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:432
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-06-12 02:23:32
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-06-12 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-12 02:22:01