Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2007

17. Zarządzenie Nr 17/WPGiIE/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie odnowienia wizerunku i aktualizacji oficjalnej strony internetowej oraz BIP Urzędu Miejskiego w Skarszewach

18. Zarządzenie Nr 18/WOiSO/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia Panu Ryszardowi Muchowskiemu funkcji p.o. Naczelnika Wydziału Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska na czas nieobecności w pracy naczelnika wydziału.

19. Zarządzenie Nr 19/WOiSO/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

20. Zarządzenie Nr 20/WOiSO/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Koordynacji Projektów Unijnych.

21. Zarządzenie Nr 21/BBRM/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 23 LUTEGO 2007 roku w sprawie realizacji wniosków z zebrań wiejskich

22. Zarządzenie Nr 22/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku mieszkalnym nr 4 przy ul. Kopernika w Skarszewach

23. Zarządzenie Nr 23/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym nr 8 przy ul. Kościuszki w Skarszewach

24. Zarządzenie Nr 24/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 11 przy ul. Wybickiego w Skarszewach

25. Zarządzenie Nr 25/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

26. Zarządzenie Nr 26 /WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

27. Zarządzenie Nr 27/ WPGiIE /2007 Burmistrza Skarszew z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert składanych przez organizacje pożytku publicznego.

28. Zarządzenie Nr 28/WOiSO/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

29. Zarządzenie Nr 29/WGIiOŚ/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

30. Zarządzenie Nr 30/WGIiOS/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

31. Zarządzenie Nr 31/WGIiOŚ/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

32. Zarządzenie Nr 32/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

33. Zarządzenie Nr 33/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2007 rok.

34. Zarządzenie Nr 34/KF/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

35. Zarządzenie Nr 35/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

36. Zarządzenie Nr 36/WPGiIE/07 Burmistrza Skarszew z dnia 27 marca 2007r w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

37. Zarządzenie Nr 37/WOiSO/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

38. Zarządzenie Nr 38/SG/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

39. Zarządzenie Nr 39/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

40. Zarządzenie Nr 40/WPGiIE/07 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 300/WPGiIE/05 Burmistrza Skarszew z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków czystości oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

41. Zarządzenie Nr 41/WOiSO/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

42. Zarządzenie Nr 42/WOiSO/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w 2006 r.

43. Zarządzenie Nr 43/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

44. Zarządzenie Nr 44 /WOiSO / 2007 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

45. Zarządzenie Nr 45/GOOSiP/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 7 maja 2007r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad i trybu rozdziału środków finansowych na szczeblu jednostki oświatowej

46. Zarządzenie Nr 46/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

47. Zarządzenie Nr 47/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

48. Zarządzenie Nr 48/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokali mieszkalnych nr 1 i nr 3 w budynku nr 24 przy ul. Młyńskiej w Skarszewach w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

49. Zarządzenie Nr 49/KF/07 Burmistrza Skarszew z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

50. Zarządzenie Nr 50/USC/2007 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu „ Piękna Wieś- 2007”

51. Zarządzenie Nr 51/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

52. Zarządzenie Nr 52/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie sprostowania zarządzenia Nr 51/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

53. Zarządzenie Nr 53/RP/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza do składu komisji konkursowych mających wyłonić kandydatów na dyrektorów szkół lub przedszkoli.

54. Zarządzenie Nr 54/WPGiIE/2007 Burmistrza Skarszew – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie; udziału w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) w dniu 28 czerwca 2007 roku.

55. Zarządzenie Nr 55/GOOSiP/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 1 w Skarszewach.

56. Zarządzenie Nr 56/GOOSiP/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Godziszewie.

57. Zarządzenie Nr 57/GOOSiP/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczodrowie.

58. Zarządzenie Nr 58/GOOSiP/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Więckowach.

59. Zarządzenie Nr 59/WGIiOŚ/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przydziału mieszkania komunalnego

60. Zarządzenie Nr 60 / KF / 07 Burmistrza Skarszew z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

61. Zarządzenie Nr 61/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

62. Zarządzenie Nr 62/BBRM/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji d/s Inwentaryzacji Zasobów Mieszkaniowych Gminy Skarszewy.

63. Zarządzenie Nr 63/WGIiOŚ/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

64. Zarządzenie Nr 64/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 5 przy ul. Św. Jana w Skarszewach w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

65. Zarządzenie Nr 65/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

66. Zarządzenie Nr 66/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2006 rok.

67. Zarządzenie Nr 67/USC/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 02 lipca 2007r w sprawie ustalenia terminu wyboru sołtysa w sołectwie Kamierowskie Piece.

68. Zarządzenie Nr 68/RP/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Skarszewy „Panorama Skarszew „ oraz powołania Zespołu Redakcyjnego.

69. Zarządzenie Nr 69/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2007 roku sprawie wniesienia zaliczki na poczet zwiększenia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

70. Zarządzenie Nr 70/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

71. Zarządzenie Nr 71/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

72. Zarządzenie Nr 72/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

73. Zarządzenie Nr 73/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

74. Zarządzenie Nr 74/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny.

75. Zarządzenie Nr 75/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

76. Zarządzenie Nr 76 / KF / 07 Burmistrza Skarszew z dnia 06 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

77. Zarządzenie Nr 77/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

78. Zarządzenie Nr 78/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

79. Zarządzenie Nr 79 /WOiSO/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

80.Zarządzenie Nr 80/WF/2007 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 270/SG/04 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej zasady postępowania w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”

81. Zarządzenie Nr 81/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 5 września 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

82. Zarządzenie Nr 82/WPGiIE/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 5 września 2007 roku w sprawie wydawania historyczno-społecznego „Rocznika Skarszewskiego” oraz powołania Redaktora Naczelnego.

83. Zarządzenie Nr 83/USC/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 5 września 2007 roku w sprawie ustalenia terminu wyboru sołtysa w sołectwie Godziszewo

84. Zarządzenie Nr 84/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 5 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

85. Zarządzenie Nr 85/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 10 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

86. Zarządzenie Nr 86/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 20 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

87. Zarządzenie Nr 87/WPGiIE/07 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 września 2007 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia nt. „System reagowania służb Policji i ratowniczych w sytuacjach kryzysowych z elementem zagrożenia wybuchowego bądź chemicznego o charakterze terrorystycznym.”.

88. Zarządzenie Nr 88/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

89. Zarządzenie Nr 89/WOiSO/07 Burmistrza Skarszew z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

90. Zarządzenie Nr 90/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

91. Zarządzenie Nr 91/KF/07 Burmistrza Skarszew z dnia 02 października 2007 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

92. Zarządzenie Nr 92/GOOSiP/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 4 października 2007r. zmieniająca Zarządzenie nr 299/BBRM/05 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

93. Zarządzenie Nr 93/WGIiOŚ/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 5 października 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

94. Zarządzenie Nr 94/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

95. Zarządzenie Nr 95/USC/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 12 października 2007 roku w sprawie ustalenia terminu wyboru sołtysa w sołectwie Obozin .

96. Zarządzenie Nr 96/WGIiOS/07 Burmistrza Skarszew z dnia 18 października 2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Nepomucena w Godziszewie

97. Zarządzenie Nr 97/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 22 października 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

98. Zarządzenie Nr 98/WF/2007 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 22 października 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

99. Zarządzenie Nr 99/WGIiOS/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

100. Zarządzenie Nr 100/WGIiOS/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku nr 4 przy ul. Kopernika w Skarszewach w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

101. Zarządzenie Nr 101/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 30 października 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

102. Zarządzenie Nr 102/RP/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2007 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza –Zygmuntowi Wieckiemu niektórych spraw gminy.

103. Zarządzenie Nr 103/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

104. Zarządzenie Nr 104/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

106. Zarządzenie Nr 106/WPGiIE/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przekazania sołectwu Pogódki do korzystania z niektórych składników mienia komunalnego.

107. Zarządzenie Nr 107/WPGiIE/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przekazania sołectwu Szczodrowo do korzystania z niektórych składników mienia komunalnego.

108. Zarządzenie Nr 108/WPGiIE/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przekazania sołectwu Nowy Wiec do korzystania z niektórych składników mienia komunalnego.

109. Zarządzenie Nr 109/WPGiIE/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przekazania sołectwu Kamierowo do korzystania z niektórych składników mienia komunalnego.

110. Zarządzenie Nr 110 / KF / 07 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

111. Zarządzenie Nr 111/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

112. Zarządzenie Nr 112/WGIiOS/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

113. Zarządzenie Nr 113/WGIiOS/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 12 przy Placu Gen.Hallera w Skarszewach w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

114. Zarządzenie Nr 114/WGIiOŚ/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku nr 28 przy ul. Chojnickiej w Skarszewach w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

115. Zarządzenie Nr 115/WGIiOS/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

116. Zarządzenie Nr 116/WGIiOŚ/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku nr 4 przy ul. Kopernika w Skarszewach w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

117. Zarządzenie Nr 117/WGIiOŚ/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

118. Zarządzenie Nr 118//SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

119. Zarządzenie Nr 119/WGIiOŚ/07 Burmistrza Skarszew z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

120. Zarządzenie Nr 120//SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

121. Zarządzenie Nr 121/WOiSO/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia okresu przysługiwania dodatku specjalnego dla Zastępcy Burmistrza Skarszew.

122. Zarządzenie Nr 122/WPGiIE/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego Gminy Skarszewy: „Panorama Skarszew".

123. Zarządzenie Nr 123/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

124. Zarządzenie Nr 124//SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

125. Zarządzenie Nr 125/RP/2007 Burmistrza Skarszew z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie podjęcia działań przez Policję.

126. Zarządzenie Nr 126/KF/07 Burmistrza Skarszew z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

127. Zarządzenie Nr 127/WF/2007 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 28 grudnia 2007roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 461/WF/06 Burmistrza Skarszew z dnia 15.11.2006r. roku w sprawie wprowadzenia „ Zasad Rachunkowości Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miejskim w Skarszewach”

128. Zarządzenie Nr 128/SG/07 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:447
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-06-12 01:51:29
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-06-12 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-12 01:51:05