Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2008

129. Zarządzenie Nrr 129/WGIiOŚ/08 Burmistrza Skarszew z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

130. Zarządzenie Nr 130/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

131. Zarządzenie Nr 131/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

132. Zarządzenie Nr 132/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2008 rok.

133. Zarządzenie Nr 133/WPGiIE/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zmiany składu osobowego członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

134. Zarządzenie Nr 134/KF/08 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

135. Zarządzenie Nr 135 /WOiSO / 2008 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

136. Zarządzenie Nr 136/SG/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

137. Zarządzenie Nr 137/ WPGiIE/ 2008r. Burmistrza Skarszew z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert składanych przez organizacje pożytku publicznego.

138. Zarządzenie Nr 138 /WGIiOŚ/08 Burmistrza Skarszew z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

139. Zarządzenie Nr 139/WGIiOŚ/08 Burmistrza Skarszew z dnia 12 marca 2008r roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

140. Zarządzenie Nr 140/WPGiIE/2008 Burmistrza Skarszew – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 marca 2008 roku. w sprawie; udziału w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz wczesnego ostrzegania (SWO) w dniu 27 marca 2008 roku.

141. Zarządzenie Nr 141/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.

142. Zarządzenie Nr 142/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

143. Zarządzenie Nr 143/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

144. Zarządzenie Nr 144 /WGIiOŚ/08 Burmistrza Skarszew z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

145. Zarządzenie Nr 145/KF/08 Burmistrza Skarszew z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

146. Zarządzenie Nr 146/GOOSiP/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008

147. Zarządzenie Nr 147/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego

148. Zarządzenie Nr 148/WGIiOŚ/08 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

149. Zarządzenie Nr 149/WGIiOŚ/08 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Skarszewach obręb 7 przy ul. Kościerskiej

150. Zarządzenie Nr 150/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

151. Zarządzenie Nr 151/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

152. Zarządzenie nr 152/BBRM/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie realizacji wniosków z zebrań wiejskich .

153. Zarządzenie Nr 153/USC/2008 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu „ Piękna Wieś- 2008”

154. Zarządzenie Nr 154/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

155. Zarządzenie Nr 155/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

156. Zarządzenie Nr 156/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

157. Zarządzenie Nr 157/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

158. Zarządzenie Nr 158/WF/2008 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 maja 2008 roku. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy poza miejscowością do celów służbowych

159. Zarządzenie Nr 159/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

160. Zarządzenie Nr 160/RP/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach na czas zwolnienia lekarskiego Dyrektora Ryszarda Kotarskiego.

161. Zarządzenie Nr 161/RP/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach na czas zwolnienia lekarskiego Dyrektora Błażeja Breski.

162. Zarządzenie Nr 162/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

163. Zarządzenie Nr 163 /SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

164. Zarządzenie Nr 164 /SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

165. Zarządzenie Nr 165/ WF/2008 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia planu inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach na lata 2008 – 2009.

166. Zarządzenie Nr 166 /WF/2008 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

167. Zarządzenie Nr 167/ KF / 08 Burmistrza Skarszew z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

168. Zarządzenie Nr 168/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2007 rok.

169. Zarządzenie Nr 169/GOOSiP/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach.

170. Zarządzenie Nr 170/GOOSiP/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 w Skarszewach.

171. Zarządzenie Nr 171/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Skarszew.

172. Zarządzenie Nr 172/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

173. Zarządzenie Nr 173/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Koordynacji Projektów Unijnych.

174. Zarządzenie Nr 174/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

175. Zarządzenie Nr 175/WGIiOŚ/08 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

176. Zarządzenie Nr 176/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach

177. Zarządzenie nr 177/GOPS/08 Burmistrza Skarszew z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego realizacji projektu systemowego Szansa na przyszłość!

178. Zarządzenie Nr 178/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia z 18 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

179. Zarządzenie Nr 179/WGIiOŚ/08 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie przekazania sołectwu Kamierowo do zarządzania i korzystania niektórych składników mienia komunalnego.

180. Zarządzenie Nr 180/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

181. Zarządzenie Nr 181/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

182. Zarządzenie Nr 182 /GOPS/08 Burmistrza Skarszew z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

183. Zarządzenie Nr 183 /GOPS/08 Burmistrza Skarszew z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

184. Zarządzenie Nr 184/WF/2008 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 11 sierpnia 2008roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 461/WF/06 Burmistrza Skarszew z dnia 15.11.2006r. w sprawie wprowadzenia „Zasad Rachunkowości Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miejskim w Skarszewach”

185. Zarządzenie Nr 185/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia z 18 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

186. Zarządzenie Nr 186/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

187. Zarządzenie Nr 187/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 33 przy ul. Gdańskiej w Skarszewach w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

188. Zarządzenie Nr 188/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 31 przy ul. Kościerskiej w Skarszewach w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

189. Zarządzenie Nr 189 /GOPS/08 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

190. Zarządzenie Nr 190/WGIiOŚ/08 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

191. Zarządzenie Nr 191/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Pana Artura Martyna na stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach.

192. Zarządzenie Nr 192/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach.

193. Zarządzenie Nr 193/ WF / 2008 Burmistrza Skarszew z dnia 28 sierpnia 2008 r w sprawie zwrotu nadpłaty czynszu najmu na rzecz pana Adama Beckera

194. Zarządzenie Nr 194/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

195. Zarządzenie Nr 195 /WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2008 r. w sprawie okresowego powierzenia Pani Sabinie Spierewka obowiązków Przewodniczącego Zespołu do spraw Koordynacji Projektów Unijnych.

196. Zarządzenie Nr 196/KF/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 01 września 2008 roku w sprawie wstrzymania wykonania półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

197. Zarządzenie Nr 197/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 2 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

198. Zarządzenie Nr 198/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

199. Zarządzenie Nr 199/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

200. Zarządzenie Nr 200/WGIiOS/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 28 przy ul. Wybickiego w Skarszewach w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

201. Zarządzenie Nr 201/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

202. Zarządzenie Nr 202/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia z 26 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

203. Zarządzenie Nr 203 /GOPS/08 Burmistrza Skarszew z dnia 26 września 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

204. Zarządzenie Nr 204 /GOPS/08 Burmistrza Skarszew z dnia 26 września 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

205. Zarządzenie Nr 205/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

206. Zarządzenie Nr 206/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 1 października 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

207. Zarządzenie Nr 207/WGIiOS/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 1 października 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

208. Zarządzenie Nr 208/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 1 października 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

209. Zarządzenie Nr 209/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 1 października 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

210. Zarządzenie Nr 210/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 10 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

211. Zarządzenie Nr 211/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 13 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

212. Zarządzenie Nr 212/WGIiOŚ/08 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 października 2008r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych

213. Zarządzenie Nr 213/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

214. Zarządzenie Nr 214/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 16 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

215. Zarządzenie Nr 215/KF/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 17 października 2008 roku w sprawie wznowienia wykonania półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

216. Zarządzenie Nr 216 WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 23 października 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

217. Zarządzenie Nr 217/WF/2008 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian osobowych wStałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Skarszewach

218. Zarządzenie Nr 218/WF/2008 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

219. Zarządzenie Nr 219/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Skarszewy w celu realizacji projektu pod tytułem „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gmin Skarszewy, Osieczna, Bobowo”.

220. Zarządzenie Nr 220/GOOSiP/2008 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach zadań związanych z zarządzaniem projektu „ Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gmin Skarszewy, Osieczna i Bobowo” , priorytet IX, poddziałanie 9.1.2.

221. Zarządzenie Nr 221/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

222. Zarządzenie Nr 222/WPGiIE/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza Skarszew.

223. Zarządzenie Nr 223 /WGIiOŚ/08 BURMISTRZA Skarszew z dnia 04 listopada 2008r w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny.

224. Zarządzenie Nr 224/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

225. Zarządzenie Nr 225/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

226. Zarządzenie Nr 226/SG/2008 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 rok.

227. Zarządzenie Nr 227/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

228. Zarządzenie Nr 228/WOiSO/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie rozmieszczenia iluminacji i dekoracji świątecznych na ulicach miasta Skarszewy w sezonie świątecznym.

229. Zarządzenie Nr 229/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Skarszewy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

230. Zarządzenie Nr 230/WGIiOŚ/08 BURMISTRZA Skarszew z dnia 18 listopada 2008r w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

231. Zarządzenie Nr 231/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

232. Zarządzenie Nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy.

233. Zarządzenie Nr 233/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

234. Zarządzenie Nr 234/GOPS/08 Burmistrza Skarszew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego realizację zadań Gminy Skarszewy z zakresu pomocy społecznej.

235. Zarządzenie Nr 235/GOPS/08 Burmistrza Skarszew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Skarszewy z zakresu pomocy społecznej.

236. Zarządzenie Nr 236/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany niektórych zarządzeń dotyczących udzielenia bonifikaty

237. Zarządzenie Nr 237/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

238. Zarządzenie Nr 238/WPGiIE/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie powołania serwisu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach

239. Zarządzenie Nr 239/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

240. Zarządzenie Nr 240/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

241. Zarządzenie Nr 241/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

242. Zarządzenie Nr 242/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

243. Zarządzenie Nr 243/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

244. Zarządzenie Nr 244/WPGiIE/2008 Burmistrza Gminy Skarszewy - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

245. Zarządzenie Nr 245/WPGiIE/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 16 grudnia 2008roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Miejskiego w Skarszewach do reprezentowania Gminy Skarszewy w radzie LGD Chata Kociewia

246. Zarządzenie Nr 246/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

247. Zarządzenie Nr 247/KF/08 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

248. Zarządzenie Nr 248/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

249. Zarządzenie Nr 249/SG/08 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:416
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-06-11 00:03:11
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-06-11 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-10 23:32:43