Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2009

250. Zarządzenie Nr 250/WPGiIE/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 05 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji obszaru A pilotażowego programu „Uczeń Na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne” ze środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

251. Zarządzenie Nr 251/RP/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 05 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej pracodawcę wobec Burmistrza Skarszew.

252. Zarządzenie Nr 252/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

253. Zarządzenie Nr 253/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

254. Zarządzenie Nr 254/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

255. Zarządzenie Nr 255/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

256. Zarządzenie Nr 256/ZB/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek najmu za 1 m 2 powierzchni lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy

257. Zarządzenie Nr 257/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

258. Zarządzenie Nr 258/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

259. Zarządzenie Nr 259/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

260. Zarządzenie Nr 260/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

261. Zarządzenie Nr 261/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

262. Zarządzenie Nr 262/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

263. Zarządzenie Nr 263/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

264. Zarządzenie Nr 264/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

265. Zarządzenie Nr 265/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2009 rok.

266. Zarządzenie Nr 266/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

267. Zarządzenie Nr 267/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Skarszewy

268. Zarządzenie 268/ WPGiIE/ 2009rok Burmistrza Skarszew z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert składanych przez organizacje pożytku publicznego.

269. Zarządzenie Nr 269/WPGiIE/09 Burmistrz Skarszew z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie częściowego sfinansowania kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących monitory ekranowe.

270. Zarządzenie Nr 270/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

271. Zarządzenie Nr 271/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

272. Zarządzenie Nr 272/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

273. Zarządzenie Nr 273/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

274. Zarządzenie Nr 274/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

275. Zarządzenie Nr 275/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

276. Zarządzenie Nr 276/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

277. Zarządzenie Nr 277/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

278. Zarządzenie Nr 278/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

279. Zarządzenie Nr 279/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

280. Zarządzenie Nr 280/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

281. Zarządzenie Nr 281/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

282. Zarządzenie Nr 282/WF/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wniesienia nowych udziałów do Gminnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze 100% udziałem Gminy Skarszewy

283. Zarządzenie Nr 283 /WF/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wniesienia nowych udziałów do Gminnej Energetyki Cieplnej sp. z o.o ze 100% udziałem Gminy Skarszewy

284. Zarządzenie Nr 284/ WPGiIE/ 2009 roku Burmistrza Skarszew z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przekazywania materiałów prasowych w ramach promocji Miasta i Gminy.

285. Zarządzenie Nr 285/WF/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

286. Zarządzenie Nr 286/WOiSO / 2009 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

287. Zarządzenie Nr 287/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

288. Zarządzenie Nr 288/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

289. Zarządzenie Nr 289/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

290. Zarządzenie Nr 290WPGiIE/09 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie stałego dyżuru na czas zagrożenia i wojny .

291. Zarządzenie Nr 291 /WOiSO/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Skarszew.

292. Zarządzenie Nr 292 /WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem piętrowym przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

293.Zarządzenie Nr 293/USC/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu„ Piękna Wieś- 2009”

294. Zarządzenie Nr 294/GOOSiP/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach gminy Skarszewy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

295. Zarządzenie Nr 295 /KF/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

296. Zarządzenie Nr 296/GOOSiP/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009

297. Zarządzenie Nr 297/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

298. Zarządzenie Nr 298/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

299. Zarządzenie Nr 299/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

300. Zarządzenie Nr 300/WOiSO/09 Burmistrza Skarszew z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

301. Zarządzenie Nr 301/WPGiIE /2009 Burmistrza Skarszew z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do składania oświadczeń w imieniu Gminy Skarszewy w celu realizacji projektu pod tytułem „Rozszerzenie działalności placówek wychowania przedszkolnego Gminy Miejsko-Wiejskiej Skarszewy”.

302. Zarządzenie Nr 302/WF/2009. BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Skarszewach

303. Zarządzenie Nr 303/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

304. Zarządzenie Nr 304/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

305. Zarządzenie Nr 305/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Skarszewy

306. Zarządzenie Nr 306/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

307. Zarządzenie Nr 307/WGIiOŚ/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wykupu gruntów stanowiących drogi wewnętrzne w Godziszewie.

308. Zarządzenie Nr 308/WGIiOŚ/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wykupu gruntów stanowiących drogi w Koźminie

309. Zarządzenie Nr 309/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty .

310. Zarządzenie Nr 310/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

311. Zarządzenie Nr NR 311/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

312. Zarządzenie Nr 312/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

313. Zarządzenie Nr 313/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

314. Zarządzenie Nr 314/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

315. Zarządzenie Nr 315/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

316. Zarządzenie Nr 316/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

317. Zarządzenie Nr 317/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

318. Zarządzenie Nr 318/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki dotyczącej wielkości udziału w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu.

319. Zarządzenie Nr 319/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2008 rok.

320. Zarządzenie Nr 320/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

321. Zarządzenie Nr 321/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

322. Zarządzenie Nr 322/WOiSO/09 Burmistrza Skarszew z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Szczodrowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

323. Zarządzenie Nr 323/WOiSO/09 Burmistrza Skarszew z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Godziszewie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

324. Zarządzenie Nr 324/WOiSO/09 Burmistrza Skarszew z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Skarszewach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

325. Zarządzenie Nr 325/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

326. Zarządzenie Nr 326/ KF / 09 Burmistrza Skarszew z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

327. Zarządzenie Nr 327/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

328. Zarządzenie Nr 328/WPGiIE/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 19 czerwca 2009 W sprawie przyznania środków na realizację zadania publicznego „ Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” dla organizacji pozarządowych.

329. Zarządzenie Nr 329/WPGiIE/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 19 czerwca 2009 W sprawie przyznania środków na realizację zadania publicznego „ Propagowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich” dla organizacji pozarządowych.

330. Zarządzenie Nr 330/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

331. Zarządzenie Nr 331/GOOSIP/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach.

332. Zarządzenie Nr 332/GOOSIP/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 24 czerwca 2009 r w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach.

333. Zarządzenie Nr 333/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

334. Zarządzenie Nr 334/WF/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

335. Zarządzenie Nr 335/WGIiOŚ/09 BURMISTRZA Skarszew z dnia 25 czerwca 2009r w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

336. Zarządzenie Nr 336/WOiSO/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

337. Zarządzenie Nr 337/WOiSO/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

338. Zarządzenie Nr 338/WOiSO/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

339. Zarządzenie Nr 339/WOiSO/ 2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych .

340. Zarządzenie Nr 340/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

341. Zarządzenie Nr 341/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

342. Zarządzenie Nr 342/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

343. Zarządzenie Nr 343/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

344. Zarządzenie Nr 344/ GOOSIP/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach.

345. Zarządzenie Nr 345 /GOPS/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach – pani Moniki Wencel do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

346. Zarządzenie Nr  346./SKG/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 09 lipca 2009 roku w sprawie wstrzymania wykonania półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

347. Zarządzenie Nr 347/WGIiOŚ/09 BURMISTRZA Skarszew z dnia 9 lipca 2009r w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

348. Zarządzenie Nr 348 /WOiSO/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 20 lipca 2009 r. dotyczy Regulaminu Naboru Na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

349. Zarządzenie 349/WPGiIE/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie logo Skarszew

350. Zarządzenie Nr 350/GOOSiP/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dlaprzeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach.

351. Zarządzenie Nr 351/WPGiIE/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 30 lipca 2009 w sprawie przyznania środków na realizację zadania publicznego „ Rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży” dla organizacji pozarządowych.

352. Zarządzenie Nr 352/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

353. Zarządzenie Nr 353/WPGiIE/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 284/WPGiIE/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przekazywania materiałów prasowych w ramach promocji Miasta i Gminy

354. Zarządzenie Nr 354/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

355. Zarządzenie Nr 355 /WOiSO/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

356. Zarządzenie Nr 356/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Skarszewy

357. Zarządzenie Nr 357/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

358. Zarządzenie Nr 358/BBRM/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Skarszewy w Radzie Nadzorczej Gminnej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

359. Zarządzenie Nr 359/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

360. Zarządzenie Nr 360/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

361. Zarządzenie Nr 361/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

362. Zarządzenie Nr 362/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

363. Zarządzenie Nr 363 /WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

364. Zarządzenie Nr 364/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

365. Zarządzenie Nr 365/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

366. Zarządzenie Nr 366/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

367. Zarządzenie Nr 367/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

368. Zarządzenie Nr 368/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

369. Zarządzenie Nr 369/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

370. Zarządzenie Nr 370/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

371. Zarządzenie Nr 371/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

372. Zarządzenie Nr 372/WGIiOŚ/09 BURMISTRZA Skarszew z dnia 19 sierpnia 2009r w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

373. Zarządzenie Nr 373/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiadujących właścicieli.

374. Zarządzenie Nr 374 /WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

375. Zarządzenie Nr 375/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

376. Zarządzenie Nr 376/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

377. Zarządzenie Nr 377/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

378. Zarządzenie Nr 378/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

379. Zarządzenie Nr 379/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 07 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

380. Zarządzenie Nr 380/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 14 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

381. Zarządzenie Nr 381/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

382. Zarządzenie Nr 382/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 15 września 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

383. Zarządzenie Nr 383/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 16 września 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

384. Zarządzenie Nr 384/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

385. Zarządzenie Nr 385/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 września 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

386. Zarządzenie Nr 386/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 września 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

387. Zarządzenie Nr 387/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

388. Zarządzenie Nr 388/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

389. Zarządzenie Nr 389/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

390. Zarządzenie Nr nr 390/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

391. Zarządzenie Nr 391/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

392. Zarządzenie Nr  392/SKG/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wznowienia wykonania półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

393. Zarządzenie Nr 393 / KF / 09 Burmistrza Skarszew z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

394. Zarządzenie Nr 394/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

395. Zarządzenie Nr 395/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

396. Zarządzenie Nr 396/SG/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu systemowego „Szansa na przyszłość!” realizowanego przez gminną jednostkę organizacyjną - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

397. Zarządzenie Nr 397/SG/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektów „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gmin Skarszewy, Osieczna i Bobowo” oraz „Rozszerzenie działalności placówek wychowania przedszkolnego Gminy Miejsko – Wiejskiej Skarszewy” powierzonych do realizacji przez gminną jednostkę organizacyjną – Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

398. Zarządzenie Nr 398/SG/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, operacja „ Plac zabaw w dziewięciu wsiach sołeckich w Gminie Skarszewy”.

399. Zarządzenie Nr 399/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

400. Zarządzenie Nr 400/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

401. Zarządzenie Nr 401/ZB/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2009 roku w sprawie ustalenia stawek najmu za 1 m 2 powierzchni lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy .

402. Zarządzenie Nr 402/SKG/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 8 października 2009 roku w sprawie uporządkowania dokumentów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przekazania dokumentów do archiwum zakładowego.

403. Zarządzenie Nr 403/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 13 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

404. Zarządzenie Nr 404/SKG/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 14 października 2009 roku w sprawie regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

405. Zarządzenie Nr 405/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

406. Zarządzenie Nr 406/WF/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 października 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

407. Zarządzenie Nr 407/WOiSO/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 20 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

408. Zarządzenie Nr 408/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

409. Zarządzenie Nr 409 /GOPS/09 Burmistrza Skarszew z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 435/2002 Zarządu Gminy w Skarszewach z dnia 18 września 2002r. dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach.

410. Zarządzenie Nr 410/GOPS/09 Burmistrza Skarszew z dnia 22 października 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

411. Zarządzenie Nr 411 /GOPS/09 Burmistrza Skarszew z dnia 22 października 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

412. Zarządzenie Nr 412/WPGiIE/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 22 października 2009 roku w sprawie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: ”Rozszerzenie działalności placówek wychowania przedszkolnego Gminy Miejsko-Wiejskiej Skarszewy”

413. Zarządzenie Nr 413/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

414. Zarządzenie Nr 414/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

415. Zarządzenie Nr 415/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

416. Zarządzenie Nr 416/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

417. Zarządzenie Nr 417/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

418. Zarządzenie Nr 418/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

419. Zarządzenie Nr 419/SG/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok.

420. Zarządzenie Nr 420/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

421. Zarządzenie Nr 421/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

422. Zarządzenie Nr 422/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

423. Zarządzenie Nr 423/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

424. Zarządzenie Nr 424/WGIiOŚ/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

425. Zarządzenie Nr 425/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

426. Zarządzenie Nr 426 /SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

427. Zarządzenie Nr 427/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

428. Zarządzenie Nr 428/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

429. Zarządzenie Nr 429/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

430. Zarządzenie Nr 430/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

431. Zarządzenie Nr 431/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

432. Zarządzenie Nr 432 /SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

433. Zarządzenie Nr 433/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

434. Zarządzenie Nr 434/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

435. Zarządzenie Nr 435/WGIiOŚ/09 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

436. Zarządzenie Nr 436/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

437. Zarządzenie Nr 437/SG/2009 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, Projekt” Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bolesławowo, gmina Skarszewy – Etap II”.

438. Zarządzenie Nr 438/SKG/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Skarszewach”

439. Zarządzenie Nr 439/SKG/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach”

440. Zarządzenie Nr 440/SKG/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

441. Zarządzenie Nr 441/SKG/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

442. Zarządzenie Nr 442/WOiSO/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:537
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-07-01 11:55:21
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-07-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-10 01:06:24