Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2010

443. Zarządzenie Nr 443/WGIiOŚ/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

444. Zarządzenie Nr 444/KF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

445. Zarządzenie Nr 445/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

446. Zarządzenie Nr 446/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

447. Zarządzenie Nr 447/SG/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2010 rok.

448. Zarządzenie Nr 448 /WGIiOŚ/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

449. Zarządzenie Nr 449/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

450. Zarządzenie Nr 450/WGIiOŚ/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

451. Zarządzenie Nr 451/WPGiIE/ 2010 roku Burmistrza Skarszew z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 284/WPGiIE/2009 z dnia 23.03.2009 r.

452. Zarządzenie Nr 452/WPGiIE/ 2010 roku Burmistrza Skarszew z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert składanych przez organizacje pożytku publicznego.

453. Zarządzenie Nr 453/ SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

454. Zarządzenie Nr 454/WPGiIE/ 2010 roku Burmistrza Skarszew z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego „Rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży” dla organizacji pozarządowych.

455. Zarządzenie Nr 455/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

456. Zarządzenie Nr 456/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

457. Zarządzenie Nr 457/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

458. Zarządzenie Nr 458/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

459. Zarządzenie Nr 459/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

460. Zarządzenie Nr 460/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

461. Zarządzenie Nr 461/WGIiOŚ/10 BURMISTRZA Skarszew z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

462. Zarządzenie Nr 462 /WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

463. Zarządzenie Nr 463/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

464. Zarządzenie Nr 464/ WPGiIE / 2010 Burmistrz Skarszew z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie zmiany liczby członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

465. Zarządzenie Nr 465/WGIiOŚ/10 BURMISTRZA Skarszew z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

466. Zarządzenie Nr 466/WGIiOŚ/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia zasad jej pracy

467. Zarządzenie Nr 467/WOiSO/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 11 marca 2010 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

468. Zarządzenie Nr 468/WOiSO/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

469. Zarządzenie Nr nr 469/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

470. Zarządzenie Nr 470/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

471. Zarządzenie Nr 471/GOOSiP/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010

472. Zarządzenie Nr 472 /SKG/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach i jednostkach organizacyjnych Gminy Skarszewy oraz zasad jej koordynacji

473. Zarządzenie Nr 473/WPGiIE/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

474. Zarządzenie Nr 474/WGIiOŚ/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

475. Zarządzenie Nr 475/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

476. Zarządzenie Nr 476/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

477. Zarządzenie Nr 477 /WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

478. Zarządzenie Nr 478/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

479. Zarządzenie Nr 479 /WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

480. Zarządzenie Nr 480/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

481. Zarządzenie Nr 481/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

482. Zarządzenie Nr 482/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.

483. Zarządzenie Nr 483/GOOSiP/10 Burmistrza Skarszew z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad organizacji punktu przedszkolnego w miejscowości Pogódki

484. Zarządzenie Nr 484/GOOSiP/10 Burminstrza Skarszew z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad organizacji punktu przedszkolnego w miejscowości Pogódki

485. Zarządzenie Nr 485/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

486. Zarządzenie Nr 486/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Skarszewach obręb 7 przy ul. Kościerskiej

487. Zarządzenia Nr 487/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

488. Zarządzenie Nr 488/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Skarszewy

489. Zarządzenie Nr 189/KF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

490. Zarządzenie Nr 490/SKG/10 Burmistrza Skarszew w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach

491. Zarządzenie Nr 491/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach

492. Zarządzenie Nr 492/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach

493. Zarządzenie Nr 493/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Skarszewach

494. Zarządznie Nr 494/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 2 w Skarszewach

495. Zarządzenie Nr 495/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarszewach

496. Zarządzenie Nr 496/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczodrowie

497. Zarządzenie Nr 497/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Więckowach

498. Zarządzenie Nr 498/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Komunalnego w Skarszewach

499. Zarządzenie Nr 499/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Godziszewie

500. Zarządzenie Nr 500/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Pogódkach

501. Zarządzenie Nr 501/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach

502. Zarządzenie Nr 502/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

503. Zarządzenie Nr 503/WPGiIE/10 Burmistrza Skarszew z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego "Działalność kulturalna dla organizacji pozarządowych"

504. Zarządzenie Nr 504/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Skarszewy

505. Zarządzenie Nr 505/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

506. Zarządzenie Nr 506/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy Urzędu Miejskiego w Skarszewach

513. Zarządzenie Nr 513/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Skarszewy

514. Zarządzenie Nr 514/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

515. Zarządzenie Nr 515/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

516. Zarządzenie Nr 516/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu "Piękna wieś 2010"

517. Zarządzenie Nr 517/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

518. Zarządzenie Nr 518/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

519. Zarządzenie Nr 519/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 20 maja w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

520. Zarządzenie Nr 520/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 22 maja 2010 roku w sprawie powołania lidera gminnego

521. Zarządzenie Nr 521/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

522. Zarządzenie Nr 522/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Skarszewy

523. Zarządzenie Nr 523/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie Planu Audytu Wewnętrznego dla Gminy Skarszewy na 2010 rok

524. Zarządzenie Nr 524/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010

525. Zarządzenie Nr 525/SKG/10 Burmistrza Skarszew - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Skarszewach

526. Zarządzenie Nr 526/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2009 rok

527. Zarządzenie Nr 527/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

528. Zarządzenie Nr 528/RP/10 Burmistrza Skarszew z dnia 12 czerwca 2010 roku dotyczące powołania komisji d/s przyznania pomocy osobom poszkodowanym przez wichurę w dniu 11 czerwca 2010 roku

529. Zarządzenie Nr 529/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy

530. Zarządzenie Nr 530/GOPS/10 Burmistrza Skarszew z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

531. Zarządzenie Nr 531/GOPS/10 Burmistrza Skarszew z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.28 ust.1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

532. Zarządzenie Nr 532/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

533. Zarządzenie Nr 533/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Zarząd Budynkami Spółkę zo.o. w Skarszewach

534. Zarządzenie Nr 534/WF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim Skarszewy na lata 2010 - 2011

535. Zarządzenie Nr 535/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

536. Zarządzenie Nr 536/WF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

537. Zarządzenia Nr 537/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Szczodrowie

538. Zarządzenie Nr 538/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie uzaupełnienia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Szczodrowie

539. Zarządzenie Nr 539/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

540. Zarządzenie Nr 540/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

541. Zarządzenie Nr 541/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

542. Zarządzenie Nr 542/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

543. Zarządzenie Nr 543/GOOSiP/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Publicznego Przedszkola Gminnego nr 1 w Skarszewach

544. Zarządzenie Nr 544/GOOSiP/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Skarszewach

545. Zarządzenie Nr 545/GOOSiP/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

546. Zarządzenie Nr 546/GOOSiP/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

547. Zarządzenie Nr 547/WPGiIE/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert składanych przez organizacje pożytku publicznego na realizację zadania "Rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży"

548. Zarządzenie Nr 548/WPGiIE/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego "Rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży" dla organizacji pozarządowych

549. Zarządzenie Nr 549/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

550. Zarządzenie Nr 550/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

551. Zarządzenie Nr 551/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiadujących właścicieli

552. Zarządzenie Nr 552/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiadujących właścicieli

553. Zarządzenie Nr 553/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

554. Zarządzenie Nr 554/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

555. Zarządzenie Nr 555/KF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

556. Zarządzenie Nr 556/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

557. Zarządzenie Nr 557/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stamowiących własność Gminy Skarszewy

558. Zarządzenie Nr 558/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

559. Zarządzenie Nr 559/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

560. Zarządzenie Nr 560/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach

561. Zarządzenie Nr 561/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

562. Zarządzenie Nr 562/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

563. Zarządzenie Nr 563/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

564. Zarządzenie Nr 564/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych

565. Zarządzenie Nr 565/WF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach - OSP Skarszewy

566. Zarządzenie Nr 566/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji stanowiska ds. gospodarki komunalnej i dróg oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach

567. Zarządzenie Nr 567/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

568. Zarządzenie Nr 568/GOOSiP/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do składania oświadczeń w imieniu Gminy Skarszewy w celu realizacji projektu pod tytułem: "Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Skarszewy".

569. Zarządzenie Nr 569/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia w sprawie udzielenia bonifikaty

570. Zarządzenie Nr 570/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia w sprawie udzielenia bonifikaty

571. Zarządzenie Nr 571/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia w sprawie udzielenia bonifikat

572. Zarządzenie Nr 572/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia w sprawie udzielenia bonifikaty

573. Zarządzenie Nr 573/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia w sprawie udzielenia bonifikaty

574. Zarządzenie Nr 574/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia w sprawie udzielenia bonifikaty

575. Zarządzenie Nr 575/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

576. Zarządzenie Nr 576/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 roku

577. Zarządzenie Nr 577/WF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

578. Zarządzenie Nr 578/GOPS/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

579. Zarządzenie Nr 579/GOOSiP/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2010 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie realizacji projektu "Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Skarszewy"

580. Zarządzenie Nr 580/WGiiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych

581. Zarządzenie Nr 581/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

582. Zarządzenie Nr 582/WF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach - kasa

583. Zarządzenie Nr 583/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 

584. Zarządzenie Nr 584/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2010 roku w sprawie likwidacji stanowiska ds. windykacji podatkowej, utworzenia stanowiska ds. księgowości budżetowej oraz wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

585. Zarządzenie Nr 585/GOOSiP/10 Burmistrza Skarszew z dnia 8 września 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do składania oświadczeń w imieniu Gminy Skarszewy w celu realizacji projektu pod tytułem "Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Skarszewy"

586. Zarządzenie Nr 586/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego

587. Zarządzenie Nr 587/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 

588. Zarządzenie Nr 588/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 15 września w sprawie udzielenia bonifikaty

589. Zarządzenie Nr 589/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 15 września w sprawie udzielenia bonifikaty

590. Zarządzenie Nr 590/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 15 września w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

591. Zarządzenie Nr 591/WPGiIE/10 Burmistrza Skarszew - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 17 września 2010 roku w sprawie udziału jednostek organizacyjnych gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w treningu w dniu 23 wrzesnia 2010 roku

592. Zarządzenie Nr 592/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 20 września 2010 roku w sprawie sprzedarzy nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

593. Zarządzenie Nr 593/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

594. Zarządzenie Nr 594/WPGiIE/10 Burmistrza Skarszew z dnia 27 wrzesnia 2010 roku w sprawie powołania komisji dla oceny wniosku złożonego przez organizację pożytku publicznego

595. Zarządzenie Nr 595/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 27 września 2010 roku w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

596. Zarządzenie Nr 596/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 27 wrzesnia 2010 roku w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

597. Zarządzenie Nr 597/WPGiIE/10 Burmistrza Skarszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego "Pielęgnacja zieleni miejskiej" dla organizacji pozarządowych

598. Zarządzenie Nr 598/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

599. Zarządzenie Nr 599/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

600. Zarządzenie Nr 600/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 wrzesnia 2010 roku w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewyna 2010 rok

601. Zarządzenie Nr 601/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 11 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Gminy Skarszewy

602. Zarządzenie Nr 602/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 18 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

603. Zarządzenie Nr 603/WF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 18 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach - świetlica sołecka Nowy Wiec

604. Zarządzenie Nr 604/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 20 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

605. Zarządzenie Nr 605/WF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 22 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

606. Zarządzenie Nr 606/WOiSO/10 BVurmistrza Skarszew z dnia 25 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

607. Zarządzenie Nr 607/WF/10 Burmistrza Skarszew z dnia  25 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 437/SG/2009 Burmistrza Skarszew z dnia  30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych   z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, Projekt” Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bolesławowo, gmina Skarszewy – Etap II”.

608. Zarządzenie Nr 608/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia  2 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

609. Zarządzenie Nr 609/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

610. Zarządzenie Nr 610/WOiSO/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

611. Zarządzenie Nr 611/USC/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia terminu wyboru sołtysa w sołectwie Nowy Wiec

613. Zarządzenie Nr  613/SG/2010 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2011 - 2019.

* Załącznik do zarządzenia Nr 613/SG/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2010 roku.

614. Zarządzenie Nr 614 /WGIiOŚ/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

615. Zarządzenie Nr 615/WPGiIE/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zakazu publikacji materiałów prasowych związanych z kampanią wyborczą w ramach serwisu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach . 

616. Zarządzenie Nr 616/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

617. Zarządzenie Nr  617/SG/2010 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia korekty projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2011 - 2019.

618. Zarządzenie Nr 618/WGIiOŚ/2010 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie wykupu gruntów na cele publiczne w Kamierowie

619. Zarządzenie Nr 619 /SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 25 listopada 2010 rokuw sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

620. Zarządzenie Nr 620 / KF / 2010 Burmistrza Skarszew z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

621. Zarządzenie Nr 621/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 

622. Zarządzenie Nr 622 /SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

623. Zarządzenie Nr 623/SKG/2010 Burmistrza Skarszew - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Skarszewach

624. Zarządzenie Nr 624/WOiSO/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Skarszew

625. Zarządzenie Nr 625/ SKG / 2010 Burmistrza Skarszew – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania lidera gminnego

626. Zarządzenie Nr 626/SKG/2010 Burmistrza Skarszew - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Skarszewach

627. Zarządzenie Nr 627 /WGIiOŚ/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Skarszewy

628. Zarządzenie Nr 628 /WGIiOŚ/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

629. Zarządzenie Nr 629/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

630. Zarządzenie Nr 630/WGIiOŚ/10 BURMISTRZA Skarszew z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

631. Zarządzenie Nr 631/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

632. Zarządzenie Nr 632/SG/2010 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 540/SG/2010 Burmistrza Skarszewy z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, Projekt „Budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku Skarszewy – Borówno – Bolesławowo i zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych w Ośrodku Turystyczno – Wypoczynkowym Borówno

633. Zarządzenie Nr 633/SG/2010 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Skarszewy”,

634. Zarządzenie Nr 634/SG/10 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, operacja „ Utworzenie ogólnodostępnego kąpieliska wraz z miejscem rekreacji w miejscowości Demlin Gmina Skarszewy.”

635. Zarządzenie Nr 635/WGIiOŚ/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Skarszewy

636. Zarządzenie Nr 636/ WGIiOŚ/2010 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wykupu gruntów zabudowanych budynkiem wielorodzinnym, usytuowanym na działce w Skarszewach obręb 6.

637. Zarządzenie Nr 637/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Skarszew

638. Zarządzenie Nr 638/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków pracy i płacy Zastępcy Burmistrza Skarszew

639. Zarządzenie Nr 639/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Planu Audytu Wewnętrznego dla Gminy Skarszewy na 2011 rok

640. Zarządzenie Nr 640/WOiSO/10 Burmistrza Skarszew z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

641. Zarządzenie Nr 641/WGIiOŚ/10 Burmistrza Skarszew z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania SpołecznejKomisji Mieszkaniowej oraz ustalenia zasad jej pracy

642. Zarządzenie Nr 642/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

645. Zarządzenie Nr 645/WPGiIE/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

646. Zarządzenie Nr 646/KF/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnychGminy Skarszewy

647. Zarządzenie Nr 647/ZB/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek najmu za 1m2 powierzchni lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy

648. Zarządzenie Nr 648/WF/10 burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach - świetlica sołecka Nowy Wiec

649. Zarządzenie Nr 649/SKG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:536
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-06-01 00:51:14
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-06-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-01 00:48:10