Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2014

* Zarządzenie Nr 197/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 196/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 195/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 194/SKG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Planu Audytu Wewnętrznego dla Gminy Skarszewy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 193/KF/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 192/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2014 – 2024

* Zarządzenie Nr 191/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17.12.2014 roku w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Skarszewy w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE w Gminie Skarszewy – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”, realizowanego w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

* Zarządzenie Nr 190/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

* Zarządzenie Nr 189/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

* Zarządzenie Nr 188/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 187/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 186/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - przeniesienia środków finansowych w rocznym planie rzeczowo – finansowym ZFŚS (zał. nr 1 Regulaminu ZFŚS)

* Zarządzenie Nr 185/WOiSO/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Skarszew do występowania w imieniu Gminy

* Zarządzenie Nr 184/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 183 /WF/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie częściowego sfinansowania kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników

* Zarządzenie Nr 182/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 181 /WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 180/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 179/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Skarszew

* Zarządzenie Nr 178/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Skarszew

* Zarządzenie Nr 177/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 176/GOPS/14 Burmistrza Skarszew z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyznawania Kart Dużej Rodziny

* Zarządzenie Nr 175/GOPS/14 Burmistrza Skarszew z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyznawania Kart Dużej Rodziny

* Zarządzenie Nr 174/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 173/WOiSO/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do występowania w imieniu Gminy

* Zarządzenie Nr 172/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 171/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 170/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 169/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 168/SG/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 167/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2015 - 2020

* Zarządzenie Nr 166/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 165/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 164/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 163/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 162/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2014 – 2024

* Zarządzenie Nr 161/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 160/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 159/GOOSiP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29 października 2014 r w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarszewy w roku szkolnym 2014/2015

* Zarządzenie Nr 158/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 157/WF/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 z udziałem środków Funduszu Spójności, Projektu „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE w Gminie Skarszewy – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, piorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

* Zarządzenie Nr 156/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 155/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 154/WF/14 Burmistrza Skarszew z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 153/WF/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją małych projektów w 2014 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

* Zarządzenie Nr 152/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 21 października 2014 roku w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy

* Zarządzenie Nr 151/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 21 października 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

* Zarządzenie Nr 150/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 149 /WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 20 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

* Zarządzenie Nr 148/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 147/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 146/SG/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 października 2014 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce prawa handlowego Gminne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 145/WPGiIE/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 7 październik 2014r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Zarządzenie Nr 144/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 7 października 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 143/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 7 października 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 142/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 141/BBRM/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Skarszewy w Radzie Nadzorczej Gminnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

* Zarządzenie Nr 140/KF/14 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 139/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2014 – 2024

* Zarządzenie Nr 138/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 137/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie Nr 136/WGIiOŚ/14 Burmistrza  Skarszew z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 135/WGIiOŚ/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 134/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 133/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

* Zarządzenie Nr 132/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2014 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 131/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 130/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 129/GOPS/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 23 września 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadań Gminy Skarszewy z zakresu pomocy społecznej w latach 2015 - 2017

* Zarządzenie Nr 128/GOPS/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 23 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 -2017 zadania z zakresu pomocy społecznej

* Zarządzenie Nr 127/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 126/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 23  września 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 125/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 15 września 2014 roku w Zarządzenie Nr 126/WGIiOŚ/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 124/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 12 września 2014 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

* Zarządzenie Nr 123/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2014 roku zmieniające Zarządzenie nr 5/WGIiOŚ/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2014r w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Skarszewy, opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntów oraz opłat za najem powierzchni reklamowych przeznaczonych do dzierżawy

* Zarządzenie Nr 122/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 121/GOOSiP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2014r. w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 120/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 119/SKG/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach - załącznik do Zarzadzenia Nr 119/SKG/14

* Zarządzenie Nr 118/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2014 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 117/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2014 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 116/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2014 rok zmieniające Zarządzenie Nr 72/WGIiOŚ/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 115/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 71/WGIiOŚ/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 114/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla Miasta i Gminy Skarszewy”, realizowanego   w ramach umowy partnerskiej przez gminną jednostkę organizacyjną – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

* Zarządzenie Nr 113/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 112/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 22 sierpnia 2014 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/WGIiOŚ/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 10 lipca 2014 roku, zmieniającego Zarządzenie Nr 95/WGIiOŚ/2013 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 111/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r

* Zarządzenie Nr 110/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 109/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 108/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 107/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 106/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 105/KF/14 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 104/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

* Zarządzenie Nr 103/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 102/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/335/2014 Rady Miejskiej w Skarszewach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniu pożarniczym

* Zarządzenie Nr 101/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 10 lipca 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 95/WGIiOŚ/2013 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 100/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 99/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 98/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 97/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2014 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 96/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

* Zarządzenie Nr 95/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Skarszewy w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE w Gminie Skarszewy – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”, realizowanego w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

* Zarządzenie Nr 94/GOOSiP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i  Przedszkoli w Skarszewach do zaciągania zobowiązań, których realizacja przekracza okres jednego roku budżetowego

* Zarządzenie Nr 93/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 92/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 91/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 90/KF/14 Burmistrza Skarszew z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 89/WF/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 88/WF/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia planu inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim Skarszewy na lata 2014 – 2015

* Zarządzenie Nr 87/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 86/GOPS/14 Burmistrza Skarszew z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego realizacji projektu pt.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla Miasta i Gminy Skarszewy”

* Zarządzenie Nr 85/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

* Zarządzenie Nr 84/WPGiIE/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udziału jednostek organizacyjnych gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w treningu powiatowym w dniu 26 czerwca 2014 r

* Zarządzenie Nr 83/GOPS/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyznawania Kart Dużej Rodziny

* Zarządzenie Nr 82 /GOPS/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2014 rok w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyznawania Kart Dużej Rodziny

* Zarządzenie Nr 81/GOOSIP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

* Zarządzenie Nr 80/GOOSIP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

* Zarządzenie Nr 79/GOOSIP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

* Zarządzenie Nr 78 /WPGiIE/14 Burmistrza Skarszewy z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 77/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszewy z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy

Zarządzenie Nr 76/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 75/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 74/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 73/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 72/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 71/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 70/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2014 – 2024

* Zarządzenie Nr 69/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 68/GOOSiP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1 w Skarszewach

* Zarządzenie Nr  67/WF/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach”

* Zarządzenie Nr 66/WF/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej określania trybu postępowania w zakresie ewidencji i kontroli poboru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 65/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszewy z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 64/WF/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 19 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

* Zarządzenie Nr  63/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 62/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 61/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 60/GOPS/14 Burmistrza Skarszew z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

* Zarządzenie Nr 59/GOPS/14 Burmistrza Skarszew z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

* Zarządzenie Nr 58/GOPS/14 Burmistrza Skarszew z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

* Zarządzenie Nr 57/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 9 maja 2014roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/WPGiIE/2013 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2013roku w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jej składu osobowego

* Zarządzenie Nr 56/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie określenia formy sporządzania i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

Zarządzenie Nr 55/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu „Potęga młodych umysłów - projekt rozwojowy szkół Gminy Skarszewy”, powierzonego do realizacji przez gminną jednostkę organizacyjną – Gminny Ośrodek Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Skarszewach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 54/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 53/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie nr 160/WPGiIE/2013 Burmistrza Skarszew z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy przy udzielenia zamówienia publicznego, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE w Gminie Skarszewy – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

* Zarządzenie nr 52/WF/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29 kwietnia 2014 roku  w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji  doraźnej w OSP Szczodrowo w związku z pożarem

* Zarządzenie Nr 51/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych w Gminie Skarszewy

* Zarządzenie Nr 50/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 49/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 48/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2014 roku Uchylające Zarządzenie Nr 41/WGIiOŚ/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 47/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 46/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

* Zarządzenie Nr 45/WPGiIE/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 44/KF/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 43/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 42/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 41/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 40/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 39/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz sąsiadujących właścicieli

* Zarządzenie Nr 38/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 37/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 36/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 384/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 35/GOOSiP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2014 w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarszewy w roku szkolnym 2013/2014

* Zarządzenie Nr 34/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

* Zarządzenie Nr 33/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 32/GOOSiP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 31/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych

* Zarządzenie Nr 30/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

* Zarządzenie Nr 29/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 28/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 27/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszewy z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 26/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszewy z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 25/GOOSIP/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad i trybu rozdziału środków finansowych na szczeblu jednostki oświatowej

* Zarządzenie Nr 24/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszewy z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych

* Zarządzenie Nr 23/GOOSiP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 22/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 21/WGIiOŚ/14 Burmistrza  Skarszew z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 20/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 19/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

* Zarządzenie Nr 18/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 17/GOOSIP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do składania oświadczeń w imieniu Gminy Skarszewy w celu realizacji projektu pod tytułem: Potęga młodych umysłów-projekt rozwojowy szkół Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 16/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

* Zarządzenie Nr 15/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 14/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 13/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiadujących właścicieli

* Zarządzenie Nr 12/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 11/WOiSO/14 Burmistrza Skarszew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

* Zarządzenie Nr 10 /WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skarszewy przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

* Zarządzenie Nr 9 /WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skarszewy przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

* Zarządzenie Nr 8/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości kolejowych

* Zarządzenie Nr 7/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 6/KF/14 Burmistrza Skarszew z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy 

* Zarządzenie Nr 5/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Skarszewy, opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntów oraz opłat za najem powierzchni reklamowych przeznaczonych do dzierżawy

* Zarządzenie Nr 4/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2013 rok

* Zarządzenie Nr 3/GOOSiP/14 Burmistrza Skarszew z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 2/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok

* Zarządzenie Nr 1/GOPS/14 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1828
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2015-01-13 10:54:27
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2015-01-13 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-01-07 08:48:11