Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - INFORMACJE

* Otwarty konkurs ofert w celu wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Skarszewy realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego

* Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

* Pismo przewodnie w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 oraz Projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

* Zarządzenie Nr 191/GOPS/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

* Oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie nr 181/WPGiIE/15 w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew – Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

* Lista kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do pracy w Skarszewskiej Gminnej Radzie Pożytku Publicznego biorących udział w Wyborach oraz karta głosowania

Burmistrz Skarszew prosi organizacje pozarządowe o wskazanie 1 osoby do dnia 22.09.2015roku mogącej brać udział w pracach komisji konkursowej z zakresu sfery zadań publicznych

Zarządzenie Nr 167/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 10 wreześnia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert oraz załącznik nr 1

* Oferta realizacji zadania publicznego - sport 2

* Oferta realizacji zadania publicznego - sport

* Zarządzenie Nr 128/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 20 lipca 2015 w  w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

* Oferta realizacji zadania publicznego - pielęgnacja zieleni miejskiej

* Zarządzenie Nr 117/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia  30 czerwca 2015 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych

* Oferta realizacji zadania publicznego 15.06.2015

* Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego - Pielęgnacja Zieleni Miejskiej

Burmistrz Skarszew prosi organizacje pozarządowe o wskazanie 1 osoby do dnia 06.02.2015roku mogącej brać udział w pracach komisji konkursowej z zakresu sfery zadań publicznych

 * Zarządzenie Nr 7/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert oraz załacznik nr 1

* Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego

* Pismo przewodnie w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Poarządowymi na rok 2015 oraz projekt uchwały Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Poarządowymi na rok 2015

* Zarządzenie Nr 85/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

* Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego Utrzymanie ścieżki rowerowej na trasie Skarszewy – Bolesławowo

* Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego promocja wolontariatu młodzieżowego

* Zarządzenie Nr 31/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu  sfery zadań publicznych

* Zarządzenie Nr 30/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

* Zarządzenie Nr 24/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych

* Oferta organizacji pozarządowej - pielęgnacja zieleni miejskiej

* Dotyczy komisji konkursowej - realizacja zadań z zakresu sfery zadań publicznych

* Zarządzenie Nr 16/WPGiIE/14 Burmistrza Skarszew z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert oraz załacznik nr 1

* Oferta poprawiona organizacji pozarządowej - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

* Oferta organizacji pozarządowej - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

* Pismo przewodnie w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Poarządowymi na rok 2014 oraz projekt uchwały Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Poarządowymi na rok 2014

* Oferta organizacji pozarządowej - "Przegląd dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych"

* Zarządzenie Nr 124/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 08 października 2013 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań publicznych tj. Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych

* Oferta organizacji pozarządowej - "Przegląd dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych"

* Zarządzenie Nr 88/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu sfery zadańpublicznych tj. "Organizacja przeglądudorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych"

* Zarządzenie Nr 87/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

* Wzór karty czasu pracy wolontariusza

* Dot. komisji konkursowej - realizacja zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. "Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych"

* Zarządzenie Nr 73/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. "Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych"

* Załącznik do Zarządzenia Nr 73/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 21 czerwca 2013 roku

* Zarządzenie Nr 72/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadan z zakresu sfery zadań publicznych tj. "Wypoczynek dzici i młodzieży" (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2013)"

* Oferta organizacji pozarządowej - Pielęgnacja zieleni miejskiej

* Zarządzenie Nr 64/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sferu zadań publicznych tj. "Wypoczynek dzieci i młodzieży " (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2013 

* Dotyczy komisji konkursowej - realizacja zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. "Wypoczynek dzieci i młodzieży" (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2013)

* Zarządzenie Nr 54/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu sferyzadań publicznych tj. "Wypoczynek dzieci i młodzieży" (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2013)

* Załącznik do Zarządzenia Nr 54/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 09 maja 2013 roku

* Zarządzenie Nr 41/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadan z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

* Burmistrz Skarszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)”

* Komisja konkursowa - realizacja zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)" 

* Zarządzenie Nr 25/WPGiIE/2013 Burmistrza Skarszew z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży"

* Zarządzenie Nr 21/WPGiIE/2013 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sferu zadań publicznych tj. "Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)"

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5636
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2015-12-23 13:55:37
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2015-12-23 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-12-01 15:15:16