Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu ułatwienia interesantom dostępu do usług instytucji publicznej - Urząd Miejski w Skarszewach uaktywnił tzw. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Udostępnienie skrzynki nastąpiło w ramach rządowego projektu ePUAP współfinansowanego przez Unię Europejską a przygotowywanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Funkcjonalność tej skrzynki wg informacji z MSWiA będzie nieustannie poszerzana. Warunkiem koniecznym do wysłania\\dostarczenia wniosku w postaci elektronicznej jest jednak podpisanie go przez interesanta tzw. podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Podpisany w taki sposób wniosek można dostarczyć do Urzędu drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, lub też osobiście w Urzędzie na nośniku CD, DVD, dyskietce lub pendrive. Szczegółowa instrukcja podpisywania dokumentów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innymi informacjami potrzebnymi do użytkowania certyfikatów znajdą Państwo na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

W celu rozpoczęcia korespondencji z Urzędem Miejskim w Skarszewach za pomocą platformy ePUAP należy wykonać następujące kroki:
1. Dokonać rejestracji na platformie www.epuap.gov.pl.
2. Zalogować się do systemu ePUAP na platformie www.epuap.gov.pl za pomocą uzyskanego loginu.
3. Na stronie głównej platformy ePUAP przejść do zakładki "Katalog Usług" i wyszukać podmiot: Województwo Pomorskie > Powiat Starogardzki > Urząd Miejski w Skarszewach.
4. Po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. Po wybraniu interesującej Państwa pozycji oraz zaznaczeniu opcji "Szczegółowe Informacje" zostaną Państwo skierowani do strony z opisem danego dokumentu. Po zalogowaniu w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja "Przejdź do formularza", po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
5. Po wypełnieniu formularza ostatnim krokiem jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego/kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu drogą elektroniczną.

Zapraszamy na stronę www.epuap.gov.pl.


Elekroniczna skrzynka podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4354
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2008-06-03 11:43:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-05-09 09:46:56