Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SKARSZEWY

* Uchwała budżetowa na 2010 rok

* Grunty gminne w obrębie gminy Skarszewy

* Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy długu Mista i Gminy Skarszewy z dnia 05.01.2009.

* Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy długu Mista i Gminy Skarszewy z dnia 10.12.2009.

* Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Miasta iGminy Skarszewy na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficydu budżetu

* Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skarszewy na lata: 2011-2019

* Uchwała Nr 047/g325/D/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty dtugu Miasta i Gminy skarszewy na lata : 2011-2019

* Uchwała Nr 068/g325/R/II/11 Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skarszewy za 2010 rok.

* Uchwała Nr 301/g325/P/II/11 Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Skarszewy na 2012 rok

* Uchwała Nr 302/g325/F/II/11 Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2011 roku dotycząca opinii o projekcie uchwały w sprawie W#ieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skarszewy na lata 2012 - 2019

* Uchwała Nr 044/g325/D/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miastai Gminy Skarszewy na lata: 2012-2019

* Uchwała Nr 079/g325/R/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skarszewy za 2011 rok 

* Uchwała Nr 242/g325/P/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Skarszewy na 2013 rok

* Uchwała Nr 243/g325/F/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skarszewy na lata: 2013-2019

* Uchwała Nr 034/g325/D/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 5 marca 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Gminy Skarszewyna lata: 2013-2019

* Uchwała Nr049/g325/R/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdański z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skarszewy za 2012 rok

* Uchwała Nr 101/g325/K/IV/13 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2013 roku

*  Zarządzenie Nr 146/SG/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014 rok

* Uchwała Nr 180/g325/P/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Skarszewy na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

* Uchwała Nr 180/g325/F/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2013 roku dotycząca opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skarszewy na lata: 2014 - 2024

* Uchwała Nr 024/g325/D/IV/14 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2014 oraz prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Skarszewy na lata: 2014 - 2024

* Uchwała Nr 046/g325/R/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skarszewy za 2014 rok

* Uchwała Nr 310/g325/P/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skarszewy na 2015 rok

* Uchwała Nr 311/g325/F/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2014 roku dotycząca opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skarszewy na lata: 2015 - 2020

* Uchwała Nr 007/g325/D/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Skarszewy na lata: 2015 - 2020

* Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Gminy - 2014 rok

* Uchwała Nr 038/g325/R/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2014 rok

* Informacja  o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze  2015 roku

* Informacja o kształtowaniu się WPF za I  półrocze 2015 roku

* Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku

* Uchwała Nr 202/g325/B/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 września 2015 roku w sprawie opinii o przedłozonej przez Burmistrza Skarszew informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

* Uchwała Nr 104/g325/K.IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 listopada 2015 roku

* Projekt budżetu gminy na 2016 rok

* Projekt WPF na 2016 rok

* Uchwała Nr 145/g325/P/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skarszewy na 2016 rok

* Uchwała nr 146/g325/F?IV?15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2015 roku dotycząca opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skarszewy na lata: 2016-2022

* Budżet Gminy Skarszewy na 2016 rok

* Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarszewy na lata 2016 - 2022

 

 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SKARSZEWY

* Wykonanie budżetu Gminy - 2008 rok

 

* Wykonanie budżetu Gminy - I kwartał 2009 roku

* Wykonanie budżetu Gminy - II kwartał 2009 roku

* Wykonanie budżetu Gminy - III kwartał 2009 roku

* Wykonanie budżetu Gminy - 2009 rok

 

* Wykonanie budżetu Gminy - I kwartał 2010 roku

* Wykonanie budżetu Gminy - II kwartał 2010 roku

* Wykonanie budżetu Gminy - III kwartał 2010 roku

* Wykonanie budżetu Gminy  - 2010 rok

 

* Wykonanie budżetu Gminy  - I kwartał 2011 roku

* Wykonanie budżetu Gminy  - II kwartał 2011 roku

* Wykonanie Budżetu Gminy - III kwartał 2011 roku

* Wykonanie Budżetu Gminy - 2011 rok

 

* Wykonanie Budżetu Gminy - I kwartał 2012 roku

* Wykonanie Budżetu Gminy - II kwartał 2012 roku

* Wykonanie Budżetu Gminy - III kwartał 2012 roku

* Wykonanie Budżetu Gminy - 2012 rok

 

* Wykonanie Budżetu Gminy - I kwartał 2013 

* Wykonanie Budżetu Gminy - II kwartał 2013 

* Wykonanie Budżetu Gminy - III kwartał 2013

* Wykonanie Budżetu Gminy - 2013 rok

 

* Wykonanie Budżetu Gminy - I kwartał 2014 

* Wykonanie Budżetu Gminy - II kwartał 2014

* Wykonanie Budżetu Gminy - III kwartał 2014

* Wykonanie Budżetu Gminy - 2014 rok

 

* Wykonanie Budżetu Gminy - I kwartał 2015

* Wykonanie Budżetu Gminy - II kwartał 2015

* Wykonanie Budżetu Gminy - III kwartał 2015

 

 

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA SKARSZEW

Obwieszczenie Nr 1/WF/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakresu zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez Urząd Miejski w Skarszewach oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację; zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych; zasad odpłatności za świadczone usługi

Obwieszczenie Nr 2/WF/2012 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14  maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku

Obwieszczenie Nr 1/WF/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakresu zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez Urząd Miejski w Skarszewach oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację; zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych; zasad odpłatności za świadczone usługi

Obwieszczenie Nr 2/WF/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r

Obwieszczenie Nr 1/WF/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakresu zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez Urząd Miejski w Skarszewach oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację; zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych; zasad odpłatności za świadczone usługi

Obwieszczenie Nr 2/WF/14 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r

Obwieszczenie Nr 1/WF/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakresu zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez Urząd Miejski w Skarszewach oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację; zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych; zasad odpłatności za świadczone usługi

Obwieszczenie Nr 2/WF/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:8103
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2015-12-29 09:53:04
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2015-12-29 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-12-15 10:35:27