Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W SKARSZEWACH

* Burmistrz Skarszew informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach został wywieszony od dnia 30.12.2015 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Burmistrz Skarszew ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTOR DO SPRAW INWESTYCJI

* Burmistrz Skarszew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach

* Burmistrz Skarszew informuje że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach został wywieszony od dnia 08.12.2015 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Burmistrz Skarszew informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach został wywieszony od dnia 02.12.2015 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Informacja o wynikach konkursu: ZASTĘPCE DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

* Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

* Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

* Informacja o wynikach naboru na stanowisko: DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

* Informacja o wynikach naboru na stanowisko:  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

* Burmistrz Skarszew informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach został wywieszony od dnia 02.09.2015 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie zarządzenia nr 150/WGIiOŚ/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 31 sierpnia 2015

* Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SKARSZEWACH

* Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

* Burmistrz Skarszew ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

* Burmistrz Skarszew ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

* Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów w kraju w latach 2015 - 2019

* Informacja o wynikach naboru na stanowisko: PODINSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA ORAZ LEŚNICTWA I ZADRZEWIEŃ

* Konkurs na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W SKARSZEWACH

* Burmistrz Skarszew ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA ORAZ LEŚNICTWA I ZADRZEWIEŃ

* Komunikat Rady Miejskiej w Skarszewach w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2016-2019

* Obwieszczenie Burmistrza Skarszew oraz Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Skarszewy na lata 2015 - 2030

* Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

* Burmistrz Skarszew informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach został wywieszony od dnia 27.05.2015 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 96/WGIiOŚ/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Burmistrz Skarszew informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach został wywieszony od dnia 14.05.2015 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie zarządzenia nr 86/WGIiOŚ/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 4 maja 2015

* Informacja o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko: DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SKARSZEWACH

* Burmistrz Skarszew informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach został wywieszony od dnia 23.03.2015 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie zarządzenia nr 53/WGIiOŚ/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 19 marca 2015

* Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Skarszewach przy ul. Kowalskiej nr 1 z dnia 19 marca 2015 roku

* Burmistrz Skarszew informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach został wywieszony od dnia 17.03.2015 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie zarządzenia nr 51/WGIiOŚ/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2015

* Burmistrz Skarszew ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. KS. FRANCISZKA SAWICKIEGO W GODZISZEWIE

* Burmistrz Skarszew ogłasza konkurs na stanowisko: DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SKARSZEWACH

* Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW REKLAMY

* Burmistrz Skarszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Skarszewach przy ul. Kowalskiej nr 1, stanowiącej własność Gminy Skarszewy

* Burmistrz Skarszew informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach został wywieszony od dnia 27.01.2015 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie zarządzenia nr 10/WGIiOŚ/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 21 stycznia 2015 r

* Informacja o wynikach naboru na stanowisko: INSPEKTOR DO SPRAW INWESTYCJI

* Informacja o wynikach naboru na stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU POLITYKI GOSPODARCZEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

* Informacja o wynikach naboru na stanowisko: INSPEKTOR DO SPRAW KONTROLI I NADZORU

* Burmistrz Skarszew ogłasza konkurs na kandydata, na stanowisko DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKARSZEWACH 

* Burmistrz Skarszew ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTOR DO SPRAW INWESTYCJI

* Burmistrz Skarszew informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach został wywieszony od dnia 18.12.2014 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie zarządzenia nr 187/WGIiOŚ/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 16 grudnia 2014

* Burmistrz Skarszew ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: NACZELNIK WYDZIAŁU POLITYKI GOSPODARCZEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

* Zapytanie ofertowe: Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Skarszewy w 2015 roku

* Lista osób uprawnionych w roku 2014, do najmu lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Skarszewy

* Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

* Zawiadomienie samorządowego kolegium odwoławczego

* Ważna informacja dla hodowców pszczół!

 W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - gnilca amerykańskiego pszczół Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie Gd. przesyła Rozporządzenie nr 1/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia obszaru wystąpienia choroby, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach. W załączeniu Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie Gdańskim 

* ŚRODKÓW POMOCOWYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

* Oświadczenia i opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

* Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego

* Obwieszczenie Nr 2/WF/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku

* Obwieszczenie Nr 1/WF/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakresu zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez Urząd Miejski w Skarszewach oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację; zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych; zasad odpłatności za świadczone usługi

* Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 25 października 2012 r. o godz. 17 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach, PI. Gen. J. Hallera 18, 83 - 250 Skarszewy, w sali obrad, zarządzonej przez Burmistrza Skarszew zawiadomieniem z dnia 11 października 2012 r. - WGIiOŚ.6220.10.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie obiektu inwentarskiego o obsadzie 1900 stanowisk dla tuczników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,   na działce nr 672/7, obręb Szczodrowo, gmina Skarszewy.

* Obwieszczenie Burmistrza Skarszew z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakresu zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez Urząd Miejski w Skarszewach oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację; zasad i waruków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych; zasad odpłatności za świadczone usługi

* Obwieszczenie Burmistrza Skarszew z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku

* Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administrzacyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

* KOMUNIKAT BURMISTRZA SKARSZEW Z DNIA 02.12.2010 r. W SPRAWIE ZAKAZU PALENIA W URZĘDZIE MIEJSKIM W SKARSZEWACH

* Ogłoszenie Burmistrza Gminy Skarszewy o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Skarszewy będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. na lata 2010 – 2013       z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017, którego integralną częścią jest Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla gminy Skarszewy będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.  na lata 2010 – 2013
z perspektywą na lata 2014 -2021.

* OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

* OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczym umorzenia oraz wykazu obób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku

* OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości inforacji dotyczących zakresu zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez Urząd Miejski w Skarszewach oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację; zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych; zasad odłatności za świadczone usługi

* OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

* OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 7 maja 2010 roku, w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

* Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowiska do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skarszewy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

* WNIOSEK - o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz. 880 z 2004 roku)

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:60375
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2015-12-30 10:50:11
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2015-12-30 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-12-18 10:22:23