Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARSZEWACH

Ul. Szkolna 9

83-250 Skarszewy

tel. 58 588 24 36; 58 588 06 65

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach

Monika Stolińska - oświadczenie majątkowe

tel. 58 588 24 36 w. 11

e-mail: gopsskarszewy@op.pl

 

Kompetencje:

- organizacja funkcjonowania GOPS,

- zarządzanie pracą GOPS,

- prowadzenie postepowań w zakresie pomocy społecznej,

- prowadzenie postepowań w zakresie świadczeń rodzinnych

- prowadzenie postepowań w zakresie funduszu alimentacyjnego,

- zarządzanie zasobem komunalnym powierzonym GOPS,

- dokonywanie czynności prawnych w imieniu i na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach.

 

Zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach

Monika Breska - oświadczenie majątkowe

tel. 58 588 24 36 w. 10

e-mail: gopsskarszewy@op.pl

 

Kompetencje:

- wykonywanie zadań dyrekrora GOPS w czasie jego nieobecności.

 

Godziny przyjęć klientów

 

Pracownicy Działu Pomocy Społecznej przyjmują klientów:

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.30 oraz w środę w godz. 7.30 - 19.00

 

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych przyjmują:

w poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 7.30 - 15.30 oraz w środę w godz. 7.30 - 19.00

Czwartek jest dniem pracy wewnętrznej działu ŚR

 

 

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacje i ogłoszenia

Prowadzone rejestry i archiwa

Elekroniczna skrzynka podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARSZEWACH

* Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 kwietnia 2012 roku

* Zmiana do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 roku

 

Druki do pobrania:

 

ZASIŁEK RODZINNY 

* Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

* Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

* Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

* Prośba o przekazanie świadczeń na rachunek bankowy

* Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

* Oświadczenie

 

FUNDUSZ ALILMENTACYJNY

* Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

* Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

* Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

* Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 

POZOSTAŁE WNIOSKI

* Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

* Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zaświadczenie

* Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

* Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

* Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

* Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

 

PRACOWNICY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARSZEWACH

 

Dział pomocy społecznej:

Specjalista pracy socjalnej - Anna Muchowska

Do zadań w/w należy obsługa klientów z rejonu: Czarnocin, Zapowiednik, Bączek, Więckowy, Probostwo, Skarszewy: ul. Nad Stawem, ul. Starogardzka, ul. Słoneczna, ul. Wichrowa, ul. Wczasowa, ul. Zakładowa, ul. Tczewska

 

Starszy specjalista pracy socjalnej - Anna Wojtaszewska

Do zadań w/w należy obsługa klientów z rejonu: Demlin, Nowe Gołębiewko, Godziszewo, Marianka, Skarszewy ul. Wybickiego, os. Sikorskiego bloki o nr 11 - 17

 

Starszy pracownik socjalny - Brygida Milewska

Do zadań w/w należy obsługa klientów z rejonu: Junkrowy, Jaroszewy, Zamkowa Góra, Koźmin, Pogódki, Jastrzębce, Barka, Malary, Skarszewy ul. Szkolna

 

Starszy pracownik socjalny - Ewa Siemiątkowska

Do zadań w/w należy obsługa klientów z rejonu: Kamierowo, Kamierowskie Piece, Trzcianka, Mirowo, Skarszewy: ul. Sobieskiego, ul. Wodna, ul. Chojnicka, ul. Kościelna, ul. Młyńska, ul. Kowalska, ul. Zduńska, Pl. Hallera, ul. Wąska, ul. Drogowców, ul. Górna, ul. Zamkowa, os. Sikorskiego nr 18 - 26

 

Specjalista pracy socjalnej - Edyta Bollin

Do zadań w/w należy obsługa klientów z rejonu: Nowy Wiec, Szczodrowo, Celmerostwo, Szczodrowo - Młyn, Przerębska Huta, Wolny Dwór, Wilki, Skarszewy: ul. Gdańska, ul. Działkowa, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Spokojna, ul. Łąkowa, oś. Sikorskiego bloki o nr 2 - 10

 

Pracownik socjalny - Honorata Nalezińska

Do zadań w/w należy obsługa klientów z rejonu: Bolesławowo, Obozin, Jastrzębie Skarszewskie, Wilcze Góry, Boże Pole, Krabusin, Wałachowo, Skarszewy: ul. Św. Jana, ul. Kamierowska, ul. Kościuszki, ul. Kopernika, ul. ks. Ściegiennego, ul. Ogrodowa, ul. Rzeczna

 

Pracownik socjalny - Katarzyna Paszkowska

Do zadań w/w należy obsługa klientów z rejonu: Skarszewy: oś. Kleszczewskie, ul. Kleszczewska, ul. Kościerska, ul. Bednarska, ul. Polna, ul. Mickiewicza, ul. Dworcowa

 

Asystent rodziny - Teresa Paraszczuk

Asystent rodziny - Paulina Erdanowska

Do zadań w/w należy prowadzenie z rodzinami treningu budżetowego, żywnościowego, prowadzenia gospodarstwa domowego, kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, wsparcie, aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi oraz kompleksowa pomoc w wypełnianiu zadań dot. różnych problemów, udzielenie informacji, wskazówek, a także pomoc w uzyskaniu poradnictwa

 

Dział świadczeń rodzinnych:

Starszy inspektor - Dorota Zander - oświadczenie majątkowe

Inspektor - Anna Okrój

Podinspektor - Anna Armatowska - Ordon

Referent - Magdalena Szwarc

Do zadań w/w należy obsługa klientów w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego z rejonu miasta i gminy Skarszewy, a także wydawanie Kart Dużej Rodziny

 

Dział finansów i księgowości budżetowej:

Główna księgowa - Hanna Rawa

Starszy inspektor - Barbara Stobińska

Podinspektor - Magdalena Senger - Gendzierska

Do zadań w/w należy prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem i realizacją planu finansowego Ośrodka oraz gospodarką finansową, prowadzenie nadzoru nad rachunkowością ośrodka, obsługą kasową i bankową w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także za skuteczną windykacją należności, naliczanie wynagrodzeń pracowników, prowadzenie spraw kadrowych i osobowych, przelewanie należności i zobowiązań wobec kontrahentów i świadczeniobiorców

 

Dział administracji i realizacji świadczeń:

Zastępca dyrektora - Monika Breska

Podinspektor - Kamila Nowakowska

Do zadań w/w należy ostateczne przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień dot. świadczeń z pomocy społecznej, sporządzanie list wypłat zasiłków, wypłaty świadczeń, prowadzenie zestawień, rozliczanie oraz naliczanie odpłatności za świadczenie z pomocy społecznej, prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych, obsługa zakładowego archiwum

  

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:22555
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-09-18 09:46:57
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-09-18 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-08-01 11:36:15